Nisa inline, okruh Bad Muskau – Forst

Nisa inline je několik set km dlouhá, a tak je poněkud obtížné zajistit si logistiku takové akce. Popis celé Odry-Nisy např. zde Odra-Nisa. Některé jižní úseky jsou však pro našince v rozumném dojezdu autem i pro jednodenní či víkendovou akci.  Velmi hezký je úsek Rothenburg – Bad Muskau o délce přibližně 35 km.  Ten se však dá jet jen tam a zpět po stejné trase.

Ovšem úsek mezi Bad Muskau a Forstem nabízí možnost „zokruhování“, přičemž k dispozici je dokonce více variant. Při standardním dojezdu autem přes Bad Muskau je nejlepší zaparkovat někde na kraji města podél trasy, která vede zpočátku po málo frekventované silnici. Někde se doporučuje začít na bruslích až v Pusacku, asi 7km za Bad Muskau. Jízdu směrem na Forst podél Nisy není třeba popisovat, je dostatečně prezentovaná a orientačně jasná. Sjízdná i pro začátečníky.

Z cyklostezky podél Nisy lze na několika místech odbočit západním směrem na Mužakovský vrás (Muskauer Faltenbogen) a tyto odbočky různě kombinovat. Nejdelší zde popsaný okruh je délky asi 45 km. Jede se převážně po vyhrazených cyklostezkách, resp. po „Fahradstrasse“, které slouží i pro dopravu místních obyvatel. Některé kratší úseky je nutno projet po méně frekventovaných silnicích, většinou horší kvality než cyklostezky. Problémy mohou dělat průjezdy některými obcemi, co do kvality povrchu nebo orientace. Ale všude jde projet na bruslích, ne vše je však pro začátečníky (přechody dlažby, chodníky, …). Jsou zde i krátké několikasetmetrové úseky nezpevněného povrchu nebo hrubé dlažby, které lze však překodrcat, šikovnější i projede. V nejhorším se na chvilku sundají brusle, s čímž je třeba na takových trasách počítat.

Možné trasy okruhů jsou zřetelné z mapy, tak jen poznámky k některým místům.

Z Pusacku do Jerischke se jede po málo frekventované silnici. Ihned z Pusacku je prudký kopec, asi lepší v tomto směru nahoru než obráceně dolů. Přes Jerischke po cyklostezce-chodníku. Jerischke – Preschen parádní cyklostezka.

Preschen – Raden málo frekventovaná silnička. Za Raden rozcestí, použít lze oba směry. Na Bahren mírně klesající cyklostezka, asfaltový střed, na okraji beton panely, ale hezkým borovým lesem. Od silnice sestup k Bahrenu pár set metrů po kočičich hlavách (nesjízdné) a jsme na Nisa-inline.

Druhá varianta z Radenu do Gross Bademeusel lesem po parádní cyklostezce, ale na příjezdu do vsi pár set metrů dlažby k hlavní silnici. Tam již chodník ze zámk. dlažby, to jde, a hlavně,  v G.Bademeusel je restaurace. Kousek za ní je nájezd na Nisa-inline.

V Preschenu je poněkud mizernější průjezd směrem na Gross Kölzig, přes Preschen nejet přímo po cyklostezce=silnici,  ale po vedlejší asfaltové komunikaci.  Za Preschen již cyklostezka. V Gross Kölzig kousek dlažby, ale lze to „překodrcat“. Potom již směrem na Jocksdorf (průjezd OK, restaurace) parádní cyklostezka až ke Gross Schacksdorf. Přes ten také pohodový vyznačený průjezd po místních silničkách.

Dále po kvalitní cyklostezce pod dálnicí do okrajové čtvrti Forstu – Keune. Na křižovatce s hlavní silnicí je cukrárna, někde opodál možná i jiná možnost občerstvení. Ale od cukrárny se musíme dostat k Nisa-inline po polní cestě, asi 1km. Cesta se mírně stáčí doleva, lze sice projet na bruslích stylem „koloběžka“, ale jen pro opravdu „skalní“. Možná zde je nějaká možnost objížďky přes Forst. Pokud se pojede v obráceném směru, po Nisa-inline k Forstu, je třeba si pohlídat správnou odbočku. Ne u jezu na Nise, ale asi o 1km blíže Forstu (jsou vidět domy v Keune).

Tištěná mapa:

Ideální pro tuto oblast je cykloturistická mapa „Niederlausitz – Spree-Neiße-Region“, 1:75000, z nakladatelství Sachsen Kartographie GmbH Dresden, N16. Tato mapa zabírá rozsáhlou oblast a je ohledně cyklostezek velmi přesná. Vyznačuje, které úseky cyklotras vedou po vyhrazené asfaltové cyklostezce, úseky po silnici s provozem i nezpevněné úseky. Velmi úspěšně lze podle ní odhadnout trasu vhodnou pro bruslení. S mírnou nadsázkou bych ji označil za „inline“ mapu. V této řadě map jen některé se vyznačují podobnou kvalitou.

Chytrému napověz:

Z Pusacku na okraj Bad Muskau vede Nisa-inline většinou po málo frekventované silničce, lze dobruslit. Na okraji Bad Muskau, u křižovatky na Gablenz se lze napojit na Žabí cyklostezku, také sjízdnou na bruslích (viz. jiný příspěvek zde). Po ní se lze dostat až na Sprévskou cyklostezku, přehradu Spremberg. Zpět kolem Felixsee k vesničce Gross Kölzig. Vše na jiných příspěvních zde. A máme k dispozici propojení východních Lužických jezer (Barwalde See, Scheibe See) s Nisa inline. Okruhy hodně přes 100km. Není to uhlazené jako na Flaeming skate. Možná je třeba občas sundat brusle. Ale je to pravé „cestování na bruslích“.

Zkušenost: nejlépe se bruslí v neděli, na místních silničkách, kudy je občas třeba projet, je minimální provoz. V sobotu jezdí autem na nákupy. Ve všední den občas projede auto i po cyklostezce – většinou jde o Fahradstraße s  omezeným provozem místních obyvatel.

Pravidla pro bruslení v Německu naleznete na adrese http://www.reiseland-brandenburg.de/pages/reisethemen_sport_skaten_5497.html

Přehrada Spremberg a okolí (SRN)

Přehradu na řece Sprévě lze na bruslích objet po okruhu délky asi 18km, který je „inlajnově“ poměrně známý a využívaný, nicméně z čistě bruslařského hlediska je méně kvalitní než např. okruhy kolem Luž. jezer, názory v diskuzích lze najít různé. Spíše se nezavděčí rychlým bruslařům – spíďákům, ale pro „inlajnové turisty“ poskytuje přehrada a okolí netušené možnosti bruslení po desítkách kilometrů asfaltovaných cyklostezek.
V kempu na břehu přehrady lze strávit klidně i několik dní a stále je kam jezdit, po zajímavých trasách na zajímavá místa v okolí.

Ubytování

Na rozdíl od (většiny) Lužických jezer – rekultivovaných povrchových dolů – jde o zavedenou turistickou oblast s kempy, hotely apod., může poněkud připomínat Máchovo jezero. Ideálním východiskem je kemp Bagenz na východním břehu přehrady Talsperre Spremberg, a Klein Döbbern na západním břehu. Trasa inline okruhu kolem přehrady prochází přímo oběma kempy. Pro náročnější je na západním břehu poblíž kempu též hotel (minigolf,…), několik výletních restaurací a kiosků.
Další info na www.spremberg.de/talsperre-spremberg

Mapy
Z tištěných map je vhodná cykloturistická mapa „Spremberg und Umgebung, Spree-Neiße-Region“, N.24, 1:50000, Saschen Kartographie Dresden. Především v oblasti na východ od přehrady směrem k jezeru Felixsee je velmi přesná ohledně vyznačení kvality cyklostezek, úsek vyznačený plnou červenou znamená asfaltovanou cyklotrasu bez běžného provozu. Trasa na www.inlinemap.net.

Popis okruhu v originále (německy) zde www.reiseland-brandenburg.de.

Okruh kolem přehrady
Značení okruhu je v terénu kvalitní, prostě se jede kolem přehrady, kudy vede asfalt. Směrem k vodě je jen několik krátkých odboček nebo štěrkových výhlídkových cest. Kvalita asfaltu je až na vyjímky dobrá, jede se často lesem tak občas je asfalt přizvedlý kořeny.
Šířka mezi 2 – 3m, místy i méně nebo více. V sezóně zde lze očekávat hustší provoz cyklistů, chodců, rekreantů.
Některé úseky nejsou vhodné pro začátečníky (sjezdy, brždění).

Jednorázové projetí okruhu lze začít např. na přítoku Sprévy do jezera, kde je trasa přerušena mostem mezi Bühlow a Sellessen.
Jde o úsek několika 100 m po silnici, sice vedlejší, ale provoz někdy může být silnější. Hned za mostem pod obcí Sellessen je parkoviště (zdarma). Z něho po cyklostezce do prudkého ! kopce do Sellessenu. Přijedeme k silnici, do leva po chodníku/silnici jak to jde přes Sellessen, pozor, projet po správném výjezdu směr přehrada. Hned za obcí již cyklostezka. Až do kempu Bagenz (restaurace) jasná trasa, za bránou kempu odbočit doleva k přehradní hrázi (restaurace). Mírný sjezd do Bräsinchen, tam pozor na křižovatce mírně doprava. Že jsme správně poznáme podle toho, že k mostu přes Sprévu musíme kousek po nezpevněné cestě (100 m ?).
Zpět k přehradě se musí trochu do kopce, u koruny přehrady kousek mizerného asfaltu, ale potom hned doleva a zase pěkná cykloztezka.
Jede se zase přes kemp, jsou tam restaurace, parkoviště, koupání,…. až do Bühlow (restaurace, parkoviště).

Kam lze dojet na bruslích od přehrady?

Je toho opravdu dost i na „německé inlajnové poměry“. Pro výjezdy do okolí přehrady je asi nejvýhodnější kemp Bagenz.
Východně od přehrady je celá síť asfaltových cyklostezek, snad mezi všemi sousedícími vesnicemi navzájem. Jediný problém jsou průjezdy přes některé vesnice. Obecně platí že mezi vesnicemi je asfalt velmi kvalitní, na průjezdech obcemi bývá často horší starý asfalt, dlážděný chodník. Každý si musí uvážit co bezpečně na bruslích zvládne. Pozor na to, že mnoho cyklostezek zde jsou tzv. „Fahradstraße“, kam je povolen vjezd místním obyvatelům, obsluze, apod. (max. rychlost 30km/hod). U některých obcí lze nalézt informační tabule pro bruslaře na téma „kudy projet přes obec“.

 • Okruh kolem Hornower Wald
  Pěkný okruh délky asi 18km přímo u kempu Bagenz. Lesní úseky jsou střídány celkem pohodovými průjezdy vesničkami. Asfalt kvality 1 – 2, místy v lese přizvedlý kořeny stromů.
  Z kempu Bagenz projedeme na bruslích (chodník, vedlejší silnice) přes obec Bagenz, přes hlavní silnici na druhý konec obce.  Trasa je značená jako cyklostezka. U parčíku s požární věží se dáme doleva směr Kahsel (restaurace) a dál na Vorwerk Drieschnitz, přes Hornow na okraj Wadelsdorfu. Nejedeme do vesnice ale doprava po vedlejší silnici po pár stovkách metrů přijedeme na začátek známého úseku vyasfaltované železnice zpět do Bagenz. Pokud pojedeme v tomto směru, pěkně se do Bagenzu svezeme pozvolným sjezdem. Lahůdka. Mapa www.inlinemap.net
 • K jezeru Felixsee
  Jezero Felixsee je malé jezírko uprostřed lesů, asi 15 km východně od přehrady Spremberg. Je tam možnost koupání (i FKK),  rozhledna a lze ho objet na bruslích (asi 3km). Je tam i několik možností na bruslení v okolí jezera – v oblasti Muskauer Faltenbogen. Kouzelné místečko, které stojí za zhlédnutí.
  Lehký nástin možností pro bruslení okolo jezera Felixsee na www.inlinemap.net. Od přehrady k jezeru je pro bruslaře hned několik možností. Od Bagenzu je to nejblíže z předchozího okruhu přes Wadelsdorf
  a Klein Loitz (poněkud otravný průjezd obcí, ale jde to). Další možnost od Sellessenu podle mapky
  zde www.inlinemap.net.Podvariantou této trasy je hned za Sellessenem průjezd satelitem Neuhaidemühl, kde je rozhledna (parkoviště) a hlavně široké chodníky dlážděné hladkou dlažbou. Ze zmíněné tištěné mapy je vše patrné.
 • Města Cottbus, Spremberg a dál …
  Podél přehrady prochází Sprévská cyklostezka
  (Spree-Radweg), která v tomto úseku je sjízdná na bruslích.
  Směrem do Cottbusu lze dojet až na okraj města k pěknému parku, přes který vede krásná, ale štěrková cesta.
  Do centra je to pár km.Na druhou stranu proti proudu Sprévy lze z Bühlow dojet do Sprembergu, až do samotného centra města.
  Bruslochrti mohou pokračovat dál na jih podél Sprévy až na některá Lužická jezera (Bärwalder See),
  po navazující Žabí stezce (Frosch-Radweg) na Scheibe See, resp. do Hoyerswerdy.
 • Další možnosti určitě najdete sami, jsou tam.
  Ještě jeden odkaz na něco kolem bruslení v oblasti Brandenburgu.

Gräbendorfer See

Menší jezero s okruhem délky okolo 10 km, šířka asfaltu asi 3m, velmi kvalitní povrch. Okruh je malebný, jede se většinou smíšenými lesy, s množstvím zatáček, několik mírných sjezdů. Jako varianta kroužení kolem větších a známějších Lužických jezer je to takový osvěžující bonbónek.

Jezero je již poměrně „civilizované“, kolem jezera je několik vodáckých (jachty, surfy,…) základen, kde lze i zaparkovat. U obce Laasow je parkoviště, občerstvení, potápěčská škola. Další parkování u obce Casel.

Od okruhu kolem jezera odbočuje několik asfaltových cyklostezek, takže na bruslích lze najet další kilometry i po okolí. Z dalších Lužických jezer je nejbližší trasa podél Aldöberner See ( Pritzen), viz. Lužická jezera.

Spreetaler See, SRN

Kolem jezera Spreetaler See, pár kilometrů severně od Hoyerswerdy v oblasti Lužických jezer, není souvislý okruh, ale jezero je zajímavé tím že k němu lze dojet na bruslích po Žabí stezce z jiných známějších inlajnových terénů, např. z blízkého Scheibe See, nebo vzdálenějšího Barwalder See (přes 20 km), případně lze na bruslích dojet z měst Hoyerswerda nebo Spremberg.

Severovýchodní břeh
U jezera jsou dvě možnosti bruslení, lepší, na severovýchodním břehu u Spreetalu je asi 6 km LMBV komunikace, která je součástí cyklostezky Seenland Tour. Kvalitní hladký asfalt šířky kolem 3m. Autem lze odbočit ze silnice č. 97 ve směru s Hoyerswerdy do Sprembergu napravo do Spreetalu a hned zase doprava trochu zpět podél silnice k podjezdu pod 97-čkou, kde je sezónní občerstvení, jachtařská (?) základna, a parkoviště. Viz. foto. Z toho parkoviště lze jet na obě strany podél jezera. Jsou tam i další parkoviště s příjezdem od silnice č. 97. Od parkoviště u podjezdu je po cyklostezce Seenland Tour možnost dojet na bruslích směrem na Burgneudorf, a tam se napojit na Žabí cyklostezku (a jet dál …). Viz. popis Žabí stezky. Tento úsek je sice jen asi 2m široký asfalt, ale velmi kvalitní, úplně hladký. Pozor, v Burgneudorfu neobjíždět celou obec (i když kvalita povrchu k tomu svádí, ale pak je velký kus po silnici), ale projet středem obce, po chodníkách, po mostě přes Kleine Spree.

Jihozápadní břeh
Úsek několika kilometrů LMBV komunikací, příjezd autem hned za Hoyerswerdou k jezdeckému ranči Terra Nova. Jede se pod výšinou Pavillon, je tam několik parkovišť. Bruslení je možné již na příjezdové komunikaci, k ranči, na výšinu Pavillon s vylídkou (pěkný pruký kopec !!!) a pár km kolem výšiny. Celkem asi 8 km hladkého asfaltu. K propojení s první částí zbývá jen několik stovek metrů přes kanál směrem na Blunoer See, ale tam se zatím pracuje.

Mimoňské lesy – Skelná Huť

Dlouhá trasa po lesních silničkách v bývalém voj. prostoru u Mimoně. Na trase je několik prudkých a nepřehledných sjezdů. Jako celek je vhodná jen pro milovníky kopcovitých tras, tady si užijí. Pro začátečníky je vhodný jen střední úsek v okolí restaurace „Na Blízalce“. Celková délka trasy je asi 15km, kromě 2km úseku s hrubým asfaltem jde o velmi kvalitní asfalt účelových lesních silnic Vojenských lesů, šířka přes 3m. Větší část trasy bez běžného provozu, zbytek jen minimální provoz. V lesních úsecích možnost znečištění těžbou a dopravou dřeva.

Trasa začíná u odbočky na Skelnou Huť ze silnice č.268 mezi Mimoní a Kuřivody(Ralsko). Je to asi jen 500 m od konce jiné známé trasy „Hradčany-Trojzubec“. Od odbočky je to něco přes 1km na Skelnou Huť, mírně do kopce po hladkém asfaltu.

Na Skelné Huťi je základna Vojenských lesů, s poměrně prostorným asfaltovým parkovištěm. Ovšem občas se zde konají lesácké a myslivecké soutěže, tak nemusí být parkoviště volné (nebo průjezdný celý areál).

Za Skelnou Hutí je již přes asfaltovou silničku závora, takže dál jezdí jen lesáci. Kousek za závorou je první prudké stoupání. Potom následují 2 km pohodové jízdy lesem po skvělém asfaltu, ale potom pozor na prudký sjezd k Ploužnickému rybníku, s jednou  nepřehlednou zatáčkou. Podél Ploužnického rybníka k restauraci „Na Blízalce“ již jedeme po rovince. Po hrázi rybníka lze odbočit po skvělém asfaltu a dojet k oplocení obory, něco přes 1km.

U restaurace „Na Blízalce“ lze také zaparkovat, možná výhodněji než na Skelné Huti. Úsek v okolí restaurace vede po místní silničce, ale jezdí zde jen místní, provoz je minimální. Pokračování trasy vede od restaurace pár stovek metrů směrem na Hvězdov, ale pak odbočí doprava a vede podél Hvězdovských rybníků. Zde je něco přes 2km skvělého nového asfaltu, pěkně po rovince. Není zde sice zákaz vjezdu, ale jezdí sem jen rybáři apod. , není kam.

Za Novodvorským rybníkem na křižovatce cest doleva a pár stovek metrů k další křižovatce. Zde doprava po lesní silnici – cyklostezce směr „Sochorův pomník“. První 2km po velmi špatném asfaltu, ale zhruba od závory se zákazem vjezdu již opět kvalitní asfalt lesní silničky. Ale k Sochorovu pomníku již vede trasa spíše do kopce, za pomníkem je kousek „rovinky“, ale pak prudký kopec s nepřehlednou zatáčkou.  Zachvíli je konec pěkného asfaltu. Zpátky to již jede samo, a rychle, tak bacha !

Scheibe See (SRN)

Jezero je asi 2km východně od Hoyerswerdy. Jedno z mnoha Lužických jezer, kde lze bruslit.

Okruh kolem jezera Scheibe-See je 14km dlouhý, asfalt je hladký (téměř kvalita Flaeming) šířky 3.5m.
Na okruhu nejsou „slabá“ místa jako třeba průjezdy obcemi, křížení frekventovaných komunikací, a nebývá tam příliš mnoho lidí ani v sezóně. Takže se hodí zvláště pro „rychlíky“. I vzhledem k tomu že jsou zde 2 prudší sjezdy se zatáčkou, hodí se okruh jako celek spíše pro ty zkušenější, resp. úplní začátečníci by si měli pohlídat ta dvě krizová místa.

Pro každého zkušenějšího bruslaře je však tento okruh bonbónkem, občas se mírně zavlní, žádná nuda. Okruh je orientačně jednoduchý, ať již vyjedeme z jakéhokoliv parkoviště (přímo u trasy), držíme se na případných odbočkách směrem k jezeru, jsou tam i ukazatele. Asfaltové odbočky k jezeru jsou buď zatarasené nebo evidentně starší asfalt. Ze 2/3 je okruh z vnější strany kopírován silnicí, stačí ji nepřejet.

Přístup přímo k jezeru je zatím zakázán, koupání není povoleno.

Příjezd
Autem od Bautzenu na sever po silnici č.96 nebo kolem dalších jezer Bärwalder a Dreiweiberner See po silnici č.156.
Vlakem lze dojet do obce Lohsa a od jezera Dreiweiberner dojet na bruslích po déle zmíněné trase.
Nebo na žel. zastávku Hoyerswerda-Neustadt, kolem kterého vede Žabí stezka, ovšem na bruslích přes předměstí Hoyerswerdy … no jo, taky jsme to jeli … od okraje města k jezeru již zmíněno – pohoda.

Parkoviště

 • Na jižním straně jezera se parkuje ve směru od Hoyerswerdy hned u příjezdu k jezeru na bývalé silnici do prostoru jezera.
  Zde parkují hlavně „místní“.
 • Lepší je parkoviště asi o 1 km dál, menší je na odbočce přímo u okruhu, lze parkovat i přímo u silnice. Je zde vyhlídka na jezero.
 • Možno zaparkovat v obci Riegel u občerstvení, odkud lze dojet na okruh. Viz. dále.
 • Další pěkné parkoviště přímo na trase je na severní straně jezera u obce Burg, je tam i posezení s výhledem na jezero.

Občerstvení
Jen v obci Riegel, s omezenou provozní dobou (víkendy do 17hod.). Z okruhu je sem značena odbočka (foto), sjízdné na bruslích.

Zajímavosti
Okruh je pěkný sám o sobě, jede se nižším rekultivovamým porostem, místy jsou vřesoviště, pěkně barevné zvláště na podzim,
občas vyhlídka na jezero. Na severní straně několik větrných elektráren.

Kam lze z okruhu dojet
I na brusích hóódně daleko. Na severozápadní straně se na okruh napojuje tzv,  Žabí cyklostezka, FroschRadweg.
Směrem k Hoyerswerdě po ní lze dojet na bruslích až na okraj města (asi 2.5km).  Pokud se po Žabí stezce vydáme směrem na obec Burg, můžeme jet na bruslích až desítky kilometrů a dojet na několik dalších jezer a měst. Viz. popis Žabí stezky. Velmi blízko je např. okruh kolem Bernsteinsee – jen přes Burg.

Na některých inline WEBech lze najít spekulace nad možností průjezdu k blízkému a známému jezeru Dreiweiberner See.
Jediná bruslařsky „rozumná“ trasa zřejmě bude přes obec Riegel, od občerstvení dál po chodníku ze zámkové dlažby směr Weisskollm.
Hned za Rigelem navazuje asfaltová cyklostezka podél silnice až k odbočce k jezeru Dreiweiberner See. Jsou tam však dvě nepříjemná místa, průjezd obcí Weisskollm je po zámkové dlažbě (i silnice, málo frekventovaná, asi 1km) a na konci u jezera Dreiweiberner se musí asi 50-100 metrů od konce cyklostezky k odbočce k jezeru po silnici z provozem.

Žabí stezka, úsek Hoyerswerda-Neustadt-Bad Muskau(SRN)

Žabí cyklostezka, Frosch-Radweg, je dálková cyklotrasa, délky asi 260km, která vede oblastí Lužických jezer z Hoyerswerdy směrem na východ k Bad Muskau, dál na jih podél Nisy a pak zpět na západ přes Nisku obloukem zpět do Hoyerswerdy. Některé její úseky jsou vhodné i pro inline. Krásný je úsek např. z Bad Muskau do Rothenburgu podél Nisy. To je součást dostatečně známé Nisa-inline.

Neméně zajímavý „inlajnově“ i jinak je úsek z Hoyerswerdy kolem jezer Scheibe See a Bernsteinsee, k řece Sprévě a podél ní na sever do obce Neustadt. Poslední úsek jde souběžně se Sprévskou stezkou, Spree-Radweg, po které lze pokračovat na inlinech řadu kilometrů oběma směry. Na sever k jezeru Bärwalder See, na jih do Sprembergu i dál. Celý úsek se jede po kvalitním asfaltu, průjezdy přes obce po hladké dlažbě. Vzhledem k průjezdům obcemi a sem tam nějakému kopečku není trasa jako celek vhodná pro úplné začátečníky, kteří mají problém s bržděním. Délka úseku je asi 17km, ale lze ho prodloužit okruhy kolem jezer nebo pokračováním po sprévské stezce, … i dál, nejméně o další 10tky km souvislého bruslení.

Druhý úsek trasy z Neustadtu, kolem jezera Halbendorfer, do Bad Muskau je technicky i orientačně náročnější, zvláště kvůli průjezdům obcí. Někde je lepší striktně se nedržet Žabí stezky (dlážděný chodník) ale projet obcí po vedlejší silnici (asfalt s menším provozem). Tento úsek však přináší především propojení oblasti Luž. jezer s Nisa inline. Protože podobných propojení lze najít více, nabízejí se zde okruhy pro inline přesahující délkou výrazně 100km.

Mapa
Žabí stezka má speciální mapu, avšak pro úsek který nás zajímá, je vhodnější mapa Lausitzer Seenland, Wander und Radwanderkarte 1:50 000, Sachsen Kartographie Dresden, N 21, která se hodí pro většinu Lužických jezer. Pro druhý úsek kolem jezera Halbendorfer je vhodnější mapa Niederlausitz, Spree-Neiße-Region, N 16. Tato mapa poměrně přesně vyznačuje úseky cykloztezek dle kvality povrchu a vyločení běžného provozu !
Trasa je rovněž na www.inlinemap.net.

Parkování
Přímo u trasy je parkoviště na okraji Hoyerswerdy u začátku trasy, ale vzhledem k tomu, že trasa prochází obcemi a napojuje se na jiné inline trasy, je míst na zaparkování celá řada i s dojezdem na trasu na bruslích. Např. u jezera Scheibe See (park. u Burgu), u jezera Bernseinsee (Burghammer).

Popis trasy
Žabí stezka je v terénu velmi dobře značena logem žáby a šipkami. Trasa vhodná pro inline začíná na okraji Hoyerswerdy směrem k jezeru Scheibe See, kde lze zaparkovat u hřbitova. K jezeru Scheibe See vede užší, nicméně kvalitní asfalt, pěkným příměstkým lesem.
Po příjezdu k Scheibe See (viz. Lužická jezera) se dáme vlevo po značení Žabí stezky, a pokračujeme pár km po jezerním okruhu až o odbočce do Burgu. Rozcestí je značené. Asi 2 km od odbočky na jezerním okruhu je parkoviště u Scheibe See (Burg).

Do Burgu lesem a přes Burg průjezd po chodníku z hladké dlažby. Sledujte ukazatele cyklostezky,
průjezd obcí je označem na info tabuli (foto) na začátku Burgu. V tomto směru se držíme v Burgu levé ruky.
Mezi Bugem a Burghammerem pár km skvělého asfaltu, rovinka, je tam odpočívadlo s přístřeškem.
Na začátku Burghammeru pozor, kratičký úsek hrubé dlažby a pak ostře do prava na hladký chodník a po ukazatelích Žabí stezky přes obec opět po hladké dlažbě. Že jsme Burghammer projeli dobře poznáme podle toho, že na konci vesnice projedeme kolem zahrady s prehistorickými potvorami (foto). V Burgu i Burghammeru (lépe) lze odbočit na jezero Bernsteinsee.

Další úsek do Burgneudorfu je poněkud kopcovitý, pár mírných sjezdů a krátký ostrý výšvih. Prostě malá parádička.
V Burgneudorfu naše trasa krátce doprava a hned doleva. Ale pokud máme čas a chuť, můžeme zde odbočit k jezeru Spreetaler See. Projede se po chodníku podél silnice k centru obce, přes Kleine Spree, a na křižovatce s hlavní silnicí již vidíme přímo rovně za nosem vjezd do lesa na cyklostezku. Sice úzkou ale s dokonale hladkým asfaltem. Je to trochu klikaté, je tam pár planých odboček, ale ti šikovní trefí až k podjezdu pod silnicí č.97, kde je kromě průjezdu k jezeru Spreetaler See i sezonní kiosek, odpočívadlo, parkoviště a jakási jachtařská základna. Spreetaller See nelze zatím objet, ale projížďka pár km sem tam po tom co je hotové (komunikace LMBV) je paráda. Je tam pár dalších odpočívadel a parkovišť.

Zpět na Žabí stezku. Za Burgneudorfem zase po asfaltu cyklostezky a později po málo frekventované místní silničce až ke křižovatce poblíž Spreewitz s infotabulí Žabí stezky. Zde se pochybovači mohou ujistit, že trasa je „Skatertauglich“, i pro bruslaře. Odtud doprava přes železniční přejezd, mírně do kopce a dál až do Neudorfu. Před Neudorfem je mírně drsnější asfalt.

Pokud na křižovatce u infotabule odbočíme doleva po Sprévské stezce, dostaneme se asi po 1km jízdy po klidné silničce k mostu přes Sprévu a k pokračování cyklostezky po dobrém asfaltu až do Sprembergu.

Za Neustadtem je možno pokračovat plynule na sever podél Sprévy po Sprévské stezce a dojet třeba na Bärwalder See.[picasa width=“400″ height=“400″ autoplay=“0″ showcaption=“1″]http://picasaweb.google.com/fotojosev/ZabiCyklostezkaFroshRadwegSRN[/picasa]

Úsek Neustadt – Bad Muskau
Kromě okolí jezera Halbendorfer je tento úsek vhodný spíše jako součást nějaké delší trasy, nebo pro ty, co již mají vše ostatní projeto.
Přes Neustadt dlážděný hodník (jako všechny průjezdy přes obce dále), za Neustadt asi 1.5km starého betonu, ale jde to. Dále cyklostezka podél silnice do Mulkwitz. U železničního přejezdu pár desítek metrů pří po silnici. Ale průjezd přes obec dobrý a i dál až do Schleife pěkný asfalt po cyklostezce s místním provozem. Přes Schleife bud 1.5 km po nepříjemné dlažbě chodníku (FroschRadweg) nebo trochu lepší ale delší trasa po vedlejších ulicích vlevo ve směru jízdy. Na konci Schleife trochu moc silničních křižovatek, tak si pohlídat správnou odbočku k jezeru Halbendorfer See, po značkách Žabí stezky. Kolem jezera je pěkný okruh na pár km, koupání, kempy, občerstvení, …. Za Halbendorfem je ještě jeden lepší úsek ke Kromlau, a pak již se jede po cyklostezce podél silnice, přes Gablenz až na okraj Bad Muskau. Zde končí cyklostezka u zrušeného supermarketu. K trase Nisa-inline je to pár stovek metrů po chodníku podél silnice, ale pozor na nepříjemý sjezd ke křižovatce. Průjezd přes Bad Muskau na bruslích spíše jen pro zkušené bruslaře. Po chodníku, podél frekventované silnice, místy dost chodců (ale jde to). Za Bad Muskau pokračuje Žabí stezka několik km společně s Nisa inline na jih podél řeky Nisy. Tento úsek je také pro bruslení vhodný (skvělý až do Rothenburgu!)

Okruh kolem Bärwalder See (SRN)

Bärwalder See, oblast Lužických jezer, východně od Hoyerswerdy, SRN.
O Lužických jezerech celkově zde. Odkaz na www stránky jezera
www.euro-see.de/Baerwalder_See.

Okruh kolem zatopeného povrchového dolu Bärwalder See patří délkou cca 21km k těm nejdelším na Lužických jezech a nejkvalitnějším. Každý rok se nějaká část okruhu opraví, vylepší povrch, nebo se buduje infrastruktura podél jezera.

Celý okruh vede po komunikaci LMBV (rekultivace) s vyhrazeným provozem pouze pro služební vozy a cyklisty. Většina okruhu je hladký asfalt šířky přes 3m. Okruh je převážně rovinatý, vhodný pro začátečníky i pro „rychlíky“.

Poněkud nebezpečnější místa pro úplné začátečníky jsou malé návrší západně od Uhystu, přejezd kolejí (zaasfaltovaný) na severozápadním cípu jezera a občasný průjezd kolem jachtařských, pláží, kde se hemží více lidí.

Orientačně je okruh jednoduchý, i když není značený. Stačí vyrazit od některého parkoviště a na sporných místech kde odbočují asfaltové odbočky se držet „při jezeru“. Pokud se náhodou netrefíme, poznáme to po pár 10tkách metrů. Pokud bychom odbočili směrem od jezera, poznali bychom to někde až po několika 100 m nebo i dále, když dojedeme k silnici s provozem.
Viz. popis možností kam lze dojet od jezera. Pozor hlavně na severozápadním cípu jezera poblíž obce Bärwalde.
Na trase je množství krytých odpočívadel.

Samotné jezero Bärwalder See patří plochou cca 1300ha (5 x větší než Máchovo jezero) a hloubkou 58m mezi největší z Luž. jezer.
Má až neuvěřitělně čistou vodu, 2 velké pláže na koupání včetně FKK (Boxberg, Uhyst) , několik základen pro různé vodní sporty ( jachting, windsurfing, …). Vše se rychle a systematicky rozvíjí, každý rok přibude nějaké parkoviště, bufet.
Jedinou slabinou je asi ubytování přímo u jezera, nějaký „standardní“ kemp apod.
Těch pár míst kde se kempuje je určeno zřejmě spíše pro jachtaře, surfaře,…
Někomu může vadit pohled na elektrárnu Boxberg, která dominuje mnohým pohledům přes jezero. Ale to je věcí náhledu na věc, toto jezero jistě stojí za návštěvu, takové místo pro bruslení a jiné sporty u nás v ČR nemáme a ještě dlouho mít nebudeme.
Další informace viz. WEB Lužických jezer www.lausitzerseenland.de

Přístup
Jezero je přímo na sever od Bautzenu (Budyšín) 20 km po silnici číslo 156 do obce Uhyst.
Od Rumburku je to do Uhystu 65km.
Vlakem lze dojet do Uhystu na jižním břehu jezera. Vlak lze použít i na přesun na některá blízká
jezera s inline okruhy (Lohsa-Dreiweiberner See, Hoyerswerda-Scheibe See). Pro orientaci dobře poslouží i chladící věže elektrárny Boxberg, viditelné na desítky km.

Parkování
Velká parkoviště jsou u pláže v Uhystu a Boxbergu, a u jachtařské základny na jižním břehu u Klitten.
Na západním břehu je  parkoviště a přístup do jezera pro surfaře. Okruh vede přímo kolem parkovišť. Parkoviště neplacená – zatím. Od leta 2010 jsou parkoviště u Boxbergu (Ucho Evropy) a u Klitten zpoplatněna – 3Eu / den.

Občerstvení
3 kiosky (pivo, limo, manuk, kafe, buřty) přímo u trasy u Uhystu, Boxbergu (Ucho Evropy) a na parkovišti u jachtařské základny Klitten. Fungují spíše přes sezónu a o vikendech. Restaurace a obchody v Boxbergu, Uhystu, v Boxbergu supermarket Lidl.

Ubytování
Standardní kemp přímo u jezera není. Jsou tam jen tábořiště pro jachtaře, surfaře, možnost je použít nezjištěna.
Nejbližší kemp u Silbersee (Lohsa) nebo Knappensee (Koblenz), kolem 10 km od jezera.
V Uhystu hotel. Stále se buduje nová infrastruktura (kanalizace, voda), možná se v tom brzy něco změní.

Zajímavá místa v okolí
Projekt Das Ohr Europas, ucho evropy, otevřený amfiteátr v podobě lidského ucha přímo u okruhu u Boxbergu, kde se pořádají různé akce.
Findlingspark Nochten asi 3 km od Boxbergu. Park na rekultivovaném pahorku
s výhledy, restaurací, …. Platí se vstupné. Výchozí místo pro inline trasu Nochten – Weiswasser

Pro cyklisty je pěkná oblast jižně a východně od jezera, cyklostezky přes lesy, kolem rybníků, něco jako Třeboňsko v malém.

Kam lze na bruslích dojet od jezera

Přímo z jezerního okruhu je několik pěkných asfaltových odboček, po cyklostezkách bez provozu aut, které lákají ke svezení.
Bezproblémové bruslení končí vesměs max. do několika kilometrů v nějaké vesnici nebo u běžné silnice. Ale něco se tam přece jen najde …

Od parkoviště na jihovýchodním cípu jezera lze podél příjezdové komunikace dojet po cyklostezce až na okraj obce Klitten – asi 3km.

Na severozápadním cípu jezera lze odbočit k silnici číslo 156 k odbočce do obce Bärwalde – 1km. Ale nemá to rozumné pokračování.

Zajímavá je jiná odbočka na severozápadním cípu jezera, pár desítek metrů od přejezdu železničních kolejí podél propojovacího jezerního kanálu. Po několika 100vkách metrů se dostaneme k cyklostezce podél silnice č. 156 (Seenland-Tour, resp. Spree-Radweg).
Ta má starý nekvalitní betonový povrch, ale bezpečně nás dovede asi po jednom kilometru ke křížení cyklostezek u křižovatky silnice č.156 se silnicí Boxberg – Sprey. Odtud lze po vyhrazených a kvalitních asfaltových cyklostezkách dojet podél elektrárny k vesnici Nochten.

Nebo po Spree-Radweg do obce Sprey. Zde je zajímavé občerstvení „Uve’s Fischland“ kde se podávají krom jiného skvělé uzené ryby. Další pokračování této trasy na sever má pro inline turisty netušené možnosti, jejichž základ je popsán zde . Bezproblémově lze dojet například až na jezero Scheibe See resp. do Hoyerswerdy. S trochou fantazie třeba i na Odra-Nisa-inline … ale to se již musí občas sundat brusle, třeba u hospody, ve městech,nebo na noc.

Okruh kolem jezera Bernsteinsee, SRN

Jedno z mnoha Lužických jezer, asi 10km jižně od Sprembergu, mezi vesnicemi Burg a Burghammer poblíž známějšího Scheibe See. Někde se používá i název Kippe, zdrojem  je pravděpodobně Google, ale v terénu nebo tištěných mapách to nenajdete, resp. Kippe je  jinde .

Jezero nemá klasický jezerní okruh na základě uzavřené manipulační komunikace LMBV, jako na jiných známějších Lužických jezerech, ale lze ho poskládat z několika propojených úseků.
V terénu je to však trochu jinak, než je uváděno v některých informačních materiálech nebo inline serverech.
Délka něco přes 10km, šířka 2 – 3,5m. Kvalita povrchu 1 – 2, asfalt, průjezd přes obce hladká dlažba.

Sám o sobě okruh zajímavý není (no, v českých poměrech by to byla špička), ale jako bonus ke kroužení kolem Scheibe See nebo odbočka z Žabí stezky se hodí.

Nejstarší část, komunikace LMBV, vede jihovýchodním břehem jezera, podél říčky Kleine Spree. Začíná na silnici kousek za obcí Burg, směrem na Burghammer, je tam i možnost parkování. Je to starší ale kvalitní asfalt, délky asi 3km. Končí u vyhlídky na jihovýhodním cípu jezera, kde je jakási obslužná stanice pro rekultivaci jezera (asi vápnění vody nebo tak něco). Tato část je vhodná i pro začátečníky.

Z tohoto místa se napojuje nová komunikace z roku 2008, bohužel však z poněkud hrubšího asfaltu než je zde zvykem.
Navíc je povrch posetý množstvím drobných kamínků. Takže kvalita tak za 2. Vede kolem východního a severního břehu jezera až na okraj vesnice Burghammer.
Na severním břehu je velmi nebezpečné místo, prudký sjezd a zatáčka k propojovacímu kanálu. Je tam štěrk a úzký průjed přes stavidlo kanálu !!! Ale hezky provedená propusť pro ryby.

V Bughammeru, na konci komunikace LMBV, stačí projet rovně asi 100 m na první křižovatku, kde se napojíme na dobře značenou Žabí stezku, a po perfektní hladké dlažbě přes vesnici a dál po kvalitním asfaltu se vrátíme do Burgu.
Tato část vede vlastně podél západního břehu jezera, od kterého je ovšem oddělena silnicí a tokem Kleine Spree.

Teprve až na okraji Burgu se můžeme k začátku okruhu a k jezeru vrátit jízdou po silnici směr Burghammer – pár set metrů.

K jezeru Kippe lze dojet z okruhu kolem Scheibe See po Žabí stezce (Frosch Radweg),
přes Burg. Viz. http://www.inlinemap.net/route/40730.
A případně pokračovat dál podél Kleine Spree k řece Sprévě.

Mapa na http://www.inlinemap.net/route/321197

Parkování

Na začátku trasy poblíž obce Burg.

V obci Burghammer jsou dvě parkoviště. Jedno je u silnice směrem na  Burg, kde začíná krátká asfaltová stezka zpět do Burghammeru, podél jezera, k vyhlídce, kde je další menší parkoviště – v obci Burg na konci slepé ulice. Z těchto parkovišť je nutno na trasu – na Žabí stezku – dojet přes obec – pár set metrů po chodníku z hladké dlažby.

Občerstvení

V obci Burghammer restaurace, ovšem s otvírací dobou  17 – 24 hod. Ukazatele jsou všude v obci.

Polsko, cyklostezka u města Lwowek Slaski

Cyklostezka po zrušené železnici od okraje města Lwowek Slaski, podél silnice směr Jelenia Gora, až do obce Plawna Dolna.
Délka trasy je asi 7km. Mírně stoupá směrem od města Lwowek. Vede přes obce Mojesz a Plawna Dolna, 3 krát kříží silnici zabepečenými průjezdy, a při průjezdu obcí kříží mnoho místních komunikací a příjezdů k obydlím.

Cyklostezka byla dokončena v roce 2005 za podpory fondů EU, takže asfalt je nový, kvalitní, místy opravovaný, šířka něco přes 2m. Vzhledem k častému křížení s komunikacemi není vhodná pro rychlostní jezdce nebo naopak úplné začátečníky, kteří nezvádají přibrždění, zvlášte ve směru mírného klesání do Lwowka.

Sama o sobě asi stezka za návštěvu nestojí, ale přímo u trasy a v okolí je několik atrakcí, takže lze bruslení spojit s dalšímí aktivitami.

Příjezd k trase je např. z Harachova, přes Jeleniu Goru 55km, nebo z Nového Města pod Smrkem 35 km.

Parkování je na obou koncích trasy i na trase.
Na okraji města Lwowek Slaski při silnici č.297 je parkoviště u přírodní památky Szwajcaria Lwowecka, naučná stezka přes skalní útvary Lwowecké Švýcarsko http://miasteria.pl/miejsce/Szwajcaria-Lwowecka-Lwoweckie-Skaly.html.  Cyklostezka vede přímo kolem parkoviště.
Na konci trasy v obci Plawna Dolna je parkování možné u atrakce Zamek Slaskich Legend http://www.zamekslaskichlegend.pl
a hned naproti je Galerie Milinski http://www.tiruriru.net/index.php?option=content&task=view&id=63[umap id=“40566″ size=“s“ alignment=“center“]. Při jízdě po silnici č. 297 to nelze minout. Je zde i restaurace, resp. občerstvení. Zvláště děti si zde přijdou na své, hemží se to zde pohádkovými bytostmi.

Blízká města Wlen a Lwowek Slaski, i další, mají historická centra, hradby, atd. vodáky jsou oblíbené okolní řeky Kwisa a Bobr, takže kulturní i sportovní vyžití lze zkombinovat s bruslením.

Za obcí Plawna Dolna sice bývalá železnice pokračuje až do městečka Gryfow Slaski, ale zda někdy polští přátelé dotáhnou asfalt až tam,
to se uvidí. Bylo by to pak určitě zajímavá trasa, srovnatelná např. z cyklostezkou Varhany z České Lípy, která se nyní také postupně buduje.

 

Nochten-Weisswasser (SRN)

Tato trasa délky kolem 15km, která by v českých poměrech patřila k tomu nejlepšímu, potichu živoří ve stínu okruhů kolem Lužických jezer, především blízkého Bärwalder See. Pokud se někomu již zdají okruhy kolem jezer přeci jen frekventovanější ( cha, cha, Ladronka,… ), tak zde i v plné sezóně potká sotva pár místních fajnšmekrů na kolech. Bruslaře jsem tam zatím nepotkal ani jednoho.

Trasa vede po okraji povrchového dolu Nochten, s odstupem několika set metrů kopíruje silnici č. 156 Bautzen – Weisswasser.  Důl Nochten navazuje severně na elektrárnu Boxberg. Nejde o okruh, zatím, v dole se ještě těží.

Přístup, parkování
Parkování a východisko k trase je jednoduché, na obou koncích. Ve vesničce Nochten, pár km od Boxbergu se nejlépe parkuje u místní atrakce „Lausitzer Findlingspark“ (http://www.lausitzer-findlingspark-nochten.com). Na druhé straně trasa končí u vyhlídkové věže Turm am Schwerenberg asi jeden km od města Weisswesser.
Tam je parkoviště a občerstvení. Příjezd od „zlomu“ silnice č.156 na okraji Weisswasseru.

Popis trasy od Nochten
Z parkoviště u Findlingspark stačí projet po místní silničce pár set metrů zpět do Nochten, a na první odboččce do leva,
a hned ještě jednou doleva, jsou tam ukazatele, po zámkové dlažbě mezi domky, pár set metrů na okraj vesnice.
Kde vjedeme do lesa a zároveň na kvalitní asfalt cyklostezky. Nejprve pár km pěkným borovým lesem po vyhrazené cyklostezce, později kousek po manipulační komunikaci LBMV s povoleným vjezdem pro kola, až k vyhlídkové věži Turm am Schwerenberg u města Weisswasser.
Orientace je jednoduchá, v levo náme jámu dolu Nochten, v pravo občas zaslechneme provoz ze silnice 156, kterou lze omylem kontaktovat asi jen jednou v první třetině trasy. Ostatní odbočky z trasy jsou štěrkové.

Trasa je jen mírně zvlněná, asfalt je kvalitní, hladký, šířka 2-5 m, občas kamínky. Po trase 2 – 3 odpočívadla. Trochu obtížný je krátký ale prudký výšvih u věže Schwerenberg a dojezd do písečného nánosu tamtéž.

Asfaltový povrch pokračuje ještě pár km za věž, kopíruje okraj dolu. Ale končí ve štěrku. Zatím (2009)

Občerstvení
V Nochten restaurace, v obci i ve Findlingspark.
Ve vyhlídkové veži Turm am Schwerenberg občerstvení.
Na trase nic.

Trasa sama o sobě asi za návštěvu až z Česka nestojí, ale jako varianta kroužení kolem Barwalder See docela ujde. Od okruhu Barwalder lze dojet do Nochtenu na bruslích. Buďto od „Ucha Evropy“ prostě projet obcí Boxberg (kousek silnice a pak chodník ze zámkové dlažby). A nebo využít začátek trasy Boxberg-Spremberg, a u křižovaky nejet na Sprey ale podél elektrárny po starším asfaltu cyklostezky směr Nochten.
Od okraje Boxbergu již do Nochten vede asfaltová cyklostezka. Je to delší ale bezpečnější, povrch zpočátku slabší, ale od příjezdu k elektrárně do Nochtenu slušný asfalt.
Přes Nochten chodník se zámkovou dlažbou nebo asfalt místní klidné silničky.

Mapa
Inlinemap http://www.inlinemap.net/route/277547.
Papírová cyklomapa z nakladatelství Sachsen Kartographie Dresden, číslo N 2,
Oberlausitzer, Heide-und Teichlandschaft, Blatt 2-Weißwasser, 1:50 000, cena 4E.

Chytrému napověz
Pro milovníky dlouhých jízd na bruslích je tato trasa zajímavá tím, že vytváří základ propojení od Luž. jezer směrem k Nisa-inline,  Bad Muskau. To jsou trasy na desítky až sta km.  No ale o tom až jindy.