CSKB – Český svaz kolečkového bruslení

Český svaz kolečkového bruslení je tedy na konci svazů a věnuje se kolečkovému rychlobruslení v České republice. Podle webových stránek je předsedou Petr Novák, kterého známe spíše jako trenéra Martiny Sáblíkové na ledu a reprezentačního trenéra dlouhé ledové dráhy. Sekretářem je Jindřich Pařík, trenér short tracku a koleček v KSB Benátky nad Jizerou a Kateřiny Novotné a trenér reprezentace kolečkového rychlobruslení. To jsou všechny informace, které lze na webu najít. Bohužel nelze nalézt další obsazení svazu, pokud nějaké je, a ani stanovy, které by řekly vše o fungování.

 

zdroj: inlajn.cz

CUKB – Česká unie kolečkových bruslí

Za Českou republiku je členem mezinárodních struktur (FIRS, CERS) Česká unie kolečkových bruslí. Na webu inline hokeje jsou jediné informace o tomto sdržení: Česká unie kolečkových bruslí jako řádný člen sdružený v ČSTV zastřešuje Českou asociaci inline hokeje, Český svaz kolečkových bruslí a Český svaz roll hokeje. Stanovy říkají, že členem se může stát téměř kdokoliv, ovšem veškerá rozhodovací a výkonná moc zůstává u zástupců tří sdružených svazů: Česká asociace in-line hokeje, Český svaz roll hokeje a Český svaz kolečkového bruslení.

 

 

zdroj: inlajn.cz

CERS a CEC

Jedna z konfederací pod FIRS je CERS operující v Evropě. Opět nemá na starosti jenom rychlobruslení, ale všechny roller sporty. Podobně jako FIRS má své technické komise. Nejvyšším orgánem je Centrální komise. Technická komise pro rychlobruslení v Evropě nese zkratku CEC – COMITE EUROPEEN DE COURSE. Vyhlašuje Mistrovství Evropy, upřesňuje pravidla pro Evropu, školí rozhodčí a hlídá a registruje evropské rekordy. Podrobně je popsáno fungování CERS ve stanovách (PDF, francouzsky).

Členy CERS a FIRS jsou jednotlivé národní svazy. Z evropských svazů uvedu například německý DRIV a jeho rychlobruslařská komise, britský BRSF s rychlobruslaři pod FISS, polský PZSW, maďarský MOGSZ , kde lze nalézt naprosto dokonalou porci informací o kolečkovém rychlobruslení v těchto zemích, včetně stanov, přeložených a upravených pravidel, termínů závodů, informace o klubech atd. (kromě Maďarska, kde nerozumím o čem píší, ale podle struktury tam informace jsou)