Konference bude 14.1.2012

Podle právě uveřejněné zprávy na stránkách speedskating jste rozhodli, že datum konference se posouvá o měsíc na 14.1.2011. Předpokládáme, že se ČSKB s námi dohodne na místě konání a že bude postupovat ve spolupráci s námi, kteří jsme tato jednání vyvolali.

Na konferenci se  budeme spolu s ČSKB podílet, neboť tak zněla dohoda z 2.11.2011 – uspořádat společnou konferenci, aby nešlo pouze o debatní kroužek, ale aby konference měla jasné závěry směřující k reformě ČSKB.

Stále platí, že ČSKB navrhneme, že program, jednací řád a organizační záležitosti předjednáme na schůzce předem tak, aby konference měla jasný směr a jasné vedení.

L. Krupková

Bude či nebude?

Kdo? Konference o budoucím vývoji inline bruslení. Podle informace na stránkách svazu ze dne 27. 11. bylo včera ukončeno naše hlasování o termínu konání konference. Jak je zde dále napsáno, výsledky budou oznámeny obratem.

Proto očekáváme každou chvílí, že by se měl na webu Svazu objevit jmenný seznam našich hlasů. Jakmile budeme znát výsledek, ihned ho zveřejníme.

Upřesnění

Dnes – 25.11. pan Brada zveřejnil na stránkách speedskating svůj Dopis příznivcům inline. Jen pro upřesnění vám, kteří nejste na e-mailové diskusi, uveřejňuji, že tento dopis byl odpovědí na naše konkrétní dotazy ze dne 24.11.

Myslím, že je vždy správné v zájmu objektivity uveřejňovat spolu s odpovědí i otázku, na níž je odpovídáno. Jinak se informace vytrhávají z kontextu.

Obsah našeho dotazu a návrhu k řešení, na nějž jsme dostali výše publikovanou odpověď:

Pane Paříku a Ondro Brado,

je velmi nemilé, že jste se rozhodli rozpoutat mediální válku o
budoucnosti kolečkového rychlobruslení. V takové válce nebude vítěz a
jenom poražení. Můžeme dále zveřejňovat „tendenční“ informace a různé
„zakulisní“ dohady, ale nepovede to k žádnému cíli.
Na schůzce 2. 11. a jistě i před touto schůzkou jste věděli, že jsme
nespokojeni se situací v kolečkovém rychlobruslení. Požadavek
demokratických stanov a přijetí členů je jediný, který máme, a myslíme,
že je oprávněný. Ostatní oddíly se k této iniciativě připojily. Stejně
tak jsme navrhli, že lze vše vyřešit v jeden den a velmi rychle –
přijetí oddílů za členy, uspořádání VH a hlasování o nových stanovách.
Snažíme se s vámi komunikovat více než rok ohledně platných stanov,
členství v ČSKB, soutěžních pravidel a rozhodčích. Nedostávali jsme
žádnou odpověď, případně jste poslali odpověď že, jde „o vnitřní potřeby
svazu“. Až po zmínkách o možnosti založení paralelního svazu jste byli
ochotni přijít na schůzku 2. 11., po které jsme měli pocit, že je vše na
správné cestě k reformování ČSKB. Nechceme bořit současný svaz, chceme
skutečně jen nastavit demokratická pravidla fungování . Vytvoření nového
svazu nebo „vyšachování“ současného jsou varianty, o kterých je potřeba
vědět. Zjevně až pod tíhou těchto scénářů jste pochopili, že reformu
myslíme vážně.

Pojďme rychle a průhledně vyřešit situaci v termínu konference 10. 12.
Je to termín, který jste navrhli v emailu, ještě před zveřejněním
„Pozvánky na konferenci“, ve které vyjadřujete, že konference bude
sloužit pro „zmapování názorů“ a valnou hromadu chcete uspořádat až v
lednu nebo únoru. V době elektronických komunikací nechce nikdo zbytečně
cestovat. Účast v termínu 10. 12. máme potvrzenu od několika oddílů,
které vyjádřily názor, že jsou ochotni přijet jednou ohledně důležitých
rozhodnutí nikoliv pro „mapování názorů“.

Potvrďte prosím svoji účast na konferenci 10. 12. 2011. Současně s tím
navrhujeme sejít se v přípravném výboru – Pařík, Brada, Žalud, Krupková,
Hoidekr (Březina, Novák, … ) 9. 12. a předjednat způsob, jakým
konferenci společně povedeme, tak aby byla důstojným jednáním rozumných
dospělých lidí. Souhlasíte s tímto návrhem?

S pozdravem
Honza Hoidekr
Lída Krupková
Víťa Žalud

Odpověď LIL teamu

Děkujeme a zveřejňujeme dopis pana Plecitého, ředitele LifeInLine Tour. Dopis je ke stažení zde: Dopis LIL Team

Děkujeme za tento dopis, vyzývající k domluvě všech účastníků současné debaty o dalším směrování in-line v ČR. O nic jiného nám, tedy skupině nespokojených se současným fungováním ČSKB, nejde. Od začátku toto deklarujeme v dopisech i na našich webových stránkách, že cílem je demokratické fungování a otevřené jednání ke všem bruslařům.

Jako první (více než před rokem) jsme se snažili současné vedení ČSKB bez úspěchu vyzvat k jednání. To se nyní snaží věc obrátit. Možnost vytvoření nové, paralelní organizace jsme vždy (a je to zdokumentováno i v zápisech ze všech schůzek, které jsme absolvovali), uváděli jako krajní možnost, která by přicházela v úvahu, pokud by současné vedení nebylo ochotno provést nutné změny, které by vedly k demokratickému, průhlednému vedení ČSKB.

V uvedeném dopise je několik nepřesností: Ohrazujeme se proti termínu, že jde o mocenský boj. Nikdy jsme nic takového nevyřkli, ani neuváděli jako náš cíl. Od počátku máme jediný cíl – a to se již poněkolikáté opakuji:

1. Okamžité přijetí nových členů – oddílů inline do ČSKB s obvyklými právy na podíl v rozhodování svazu.

2. Změna stanov a následné potvrzení této změny valnou hromadou ČSKB – návrh úpravy Stanov jsme posílali na Svaz již začátkem listopadu, dosud se k této problematice předsednictvo nevyjádřilo.

Na těchto našich požadavcích se nic nemění a není na nich nic mocenského. Pouze naplnění těchto kroků do daného termínu potvrdí, že současné vedení má zájem o klidné, jasné a průhledné řešení situace. Na termínu tohoto řešení (konec roku 2011) jsme se všichni, tedy i pánové Brada a Pařík, zastupující vedení ČSKB, dohodli na schůzce 2.11. 2011. Nevidíme tedy žádnou překážku v jednání, neboť nechceme nic neobvyklého.

L. Krupková, J. Hoidekr

 

Otevřený dopis k situaci ČSKB

Vážení a milí sportovní „kolečkoví“ kolegové,

ČSKB dnes zaslal mnohým z vás obsáhlý e-mail. Je ke stažení zde – dopis_CSKB. Vzhledem k obsahu zmíněného dopisu nemohu jinak, než reagovat tímto otevřeným dopisem.

V níže uvedeném dopisu pánů Brady a Paříka je mnohé nejasně řečeno. Nám – „nespokojencům“ se současným stavem vedení kolečkového rychlobruslení v ČR jde opravdu o jedno a totéž – tedy o takové změny, které by vedly k jasnému, průhlednému fungování orgánu, který by měl všem bruslařům na všech úrovních pomáhat.

Na zmiňované schůzce 2.11. 2011, kterou jsme spolu s panem Březinou (zástupcem inline hokeje) sami vyvolali, jsme přesně toto deklarovali. Že chceme v co nejkratší době přijmout všechny oddíly, které o to požádají – může být dokonce uděláno ještě před konferencí, není to záležitost Valné hromady ČSKB. Dále jsme navrhovali, že uspořádáme konferenci o budoucnosti kolečkového bruslení, která by předznamenala základní změny v ČSKB.

Na této schůzce se pan Brada a pan Pařík snažili s velkým důrazem konferenci posunout až na někdy později s odůvodněním, že teď nemají čas ( pan Pařík je nyní po většinu podzimu v ledovém „kolotoči“). My jsme upozornili na to, že tu jednáme o kolečkovém bruslení, které má nyní po sezóně přesně ten správný čas na uspořádání věcí, přípravu nové sezóny se všemi termíny i pravidly.

 

Ano, naší podmínkou bylo, že potřebujeme vše vyřešit nejpozději do konce roku tak, aby již Valná hromada Unie – ČUKB – (tedy nadřazeného orgánu) schvalovala nejen přijetí nových sportů do ČUKB, ale i změnu Stanov ČSKB, které v současné podobě nezaručují demokratické vedení tohoto sdružení. K tomu – jak bylo na schůzce jasně řečeno, musí předcházet samozřejmě Valná hromada ČSKB. Ze současného složení členstva ČSKB, které za poslední 4 roky nesvolalo jedinou Valnou hromadu (my jako členové ČSKB jsme od roku 2007 nedostali jedinou pozvánku) je většina oddílů, jejichž hlavní náplní je ledové nikoli kolečkové bruslení. Kolečkové bruslení je pouze jejich doplňkový sport, a proto (zcela pochopitelně) ani jejich představitele v podstatě nemusí drobnější problémy inline zajímat. Naopak, snaha specializovaných kolečkových oddílů o přijetí do ČSKB byla po několik let marná a teprve po schůzce 2.11. 2011 jsme se po několikaletém naléhání vůbec dozvěděli, kdo vlastně je či není členem. Pro mnohé žadatele to bylo i docela překvapením. Proč funkcionáři ČSKB tajili tyto informace (a mnohé jiné – jako poslední znění stanov, zápisy ze schůzek předsednictva či dokonce i složení předsednictva, které dodnes není nikde zveřejněno) nikomu z nás nebylo jasné.

 

Až po pečlivém prostudování stávajících Stanov ČSKB, které i právníkem byly označeny jako nedemokratické, jsme pochopili, že jedině tím, že nikdo nic nevěděl, bránili funkcionáři řádnému demokratickému vedení ČSKB po řadu let. Nebylo možné svolat např. mimořádnou Valnou hromadu – když nikdo netušil, zda je členem nebo ne a na přímé i písemné dotazy jsme nedostali nikdy odpověď. Já sama jsem tento dotaz posílala od roku 2010 dvakrát (mám dokumentováno) a nikdy jsme jako oddíl  odpověď nezískali. To, že jsme snad členy, víme až nyní – po schůzce z 2.11. (nemáme na to ovšem jiný „papír“, než dopis pana Paříka mailem).

Oddíl Inlajn.cz se sice před časem dozvěděl, že je členem (také dokumentováno), aby se po dalším roce či dvou zase dozvěděl, že členem není. Nikde zmínka o zrušení jeho členství v ČSKB, žádná zpráva o tomto rozhodnutí. A tak bych mohla pokračovat dál. Mnoho oddílů ví o tom své.

Také ústně podaná informace, že předsednictvo musí žádost o členství zvažovat a daného žadatele rok pozorovat, zda to opravdu s inline myslí vážně – i toto jsou věty z úst současných funkcionářů.

 

O nedemokratičnosti současného vedení ČSKB myslím víme mnozí – viz úpravy pravidel podle toho, jak se to kde hodí (viz letošní MČR v Plzni, kdy se na místě pan Brada a spol. dohodli na pravidle o nemožnosti postaršení závodníků apod.) Příkladů je tolik, že by zaplnily nejednu stránku. Řadu z nich mám dokumentovanou.

 

Protože situace s neřešením jakýchkoli věcí ze strany ČSKB, zadržování informací, nečinnost i neznalost v momentě nutného rozhodnutí se o daném problému byla již pro nás, trenéry KSBM, tedy oddílu, jehož cílem je připravovat závodníky na evropskou úroveň inline rychlobruslení, neúnosná.

Naprostá absence jakýchkoli dlouhodobějších plánů, zveřejňování termínů MČR až na začátku inline sezóny, naprosto nejasná pravidla reprezentace a mnohé další naši práci dlouhodobě brzdí a rozhodně nepomáhá k rozvoji inline bruslení v ČR.

Z poslední doby je téměř neomluvitelný naprostý nezájem funkcionářů (ač na to byli námi upozorňováni) o informování všech oddílů o nutnosti předkládat žádosti o poskytnutí financí na činnost podle změněných pravidel. ČSKB měl za nás na podnět našich žádostí o to žádat přímo MŠMT, tedy nemělo to jít přes ČSTV. Bohužel jsme se to dozvěděli až pozdě a na vině jsou právě představitelé ČSKB, že nám tyto informace včas nepodali. Není možné, aby si každý trenér sám tyto informace získával – přesně od toho by tu Svaz měl být – podat včas informace, vyřídit záležitosti na vyšší úrovni, řídit součinnost na úrovni nižších tak, aby se náš sport rozvíjel. Tato snaha po řadu let v předsednictvu ČSKB chybí. To, že i přes naprostý nezájem předsednictva ČSKB tady v ČR jede kolečkové bruslení dál, není rozhodně zásluha činovníků ČSKB.

 

Nyní se vás tito funkcináři snaží přesvědčit o opaku, o tom, že jsou to právě oni, kdo tyto změny chtějí z vlastní vůle. Nebudu na vás nijak apelovat, není to můj styl. Myslím, že vy všichni, se kterými se na závodech léta potkáváme, kdo s námi absolvovali nejedno soustředění, kdo s námi byli v zahraničí na závodech a kdo s námi jste léta v kontaktu si dokážete sami udělat představu o tom, kdo dělá a kdo jen mluví, popř. mlčí.

 

Naší (tedy těch, kteří vás před nedávnou dobou oslovili v Račicích) snahou bylo po řadu let se dohodnout na změnách (viz např. odtajněné registrování členů, snaha o zveřejňování informací apod.), veškeré naše snahy však dopadaly na naprostý nezájem a aroganci. Bohužel jsme byli v minulých letech příliš izolovaní, nedokázali jsme se včas dohodnout a přestat se bát této arogance moci. V každém našem mailu, který jsme vám – trenérům, činovníkům oddílů i dalším zájemcům v poslední době poslali nebo jinak sdělili, jsme si nehráli na nějakou uzavřenou skupinu. Naopak, vyzývali jsme vás k tomu, abyste se vašimi nápady a připomínkami do stávajícího procesu změny zapojili sami a řada z vás to tak i činí. Hrajeme naprosto otevřenou hru, žádné informace netajíme.

 

Jedinou cestu tedy vidíme v okamžitém přijetí nových členů, především těch, kteří se kolečkovým bruslením opravdu zabývají a následné okamžité změny ve Stanovách tak, aby byly odstraněny nejzávažnější prohřešky proti demokratickému způsobu vedení Svazu. Samozřejmě se netajíme ani cílem, že je potřeba velmi rychle změnit vedení ČSKB, doplnit ho o lidi, kteří dané problematice opravdu rozumějí a kteří mají reálný zájem na rozvoji tohoto sportu. Bez toho to samozřejmě nepůjde. Času na to bylo dost.

A pokud to současné vedení ČSKB se změnami myslí doopravdy, pak opravdu jediným důkazem může být okamžité přijetí nových členů (vaše žádosti o členství dosud došlé můžeme během jediného dne podat k podepsání, další žádosti –prihlaska_oddilu_do_cskb-1– můžete okamžitě zaslat na Svaz, nejlépe nás všechny (mailem) ještě o podání žádosti informovat), svolání valné hromady ČSKB ihned po konferenci konferenci (tuto možnost jsme již na schůzce 2. 11. my sami – tedy navrhovatelé změn – doporučovali a podporovali), která by potvrdila změnu stanov a další věci, na kterých se na konferenci dohodneme.  Na této valné hromadě provést hlasování o složení předsednictva a zvolit sekretáře ČSKB. To je vše, co jsme od začátku chtěli. Termíny, které námi byly od 2.11. jasně dány, byly reálné.

A ano, pokud současné vedení ČSKB bude opět provádět ekvilibristiku s časovým posunem řešení do zimy, jara a dále, pak jsme jednoznačně naznačili, že půjdeme vlastní cestou založení nové organizace, která by s demokratickým vedením činnosti neměla žádné problémy. K tomuto kroku bychom směřovali až jako k poslední možnosti a v součinnosti s novými sporty – inline slalomem a freestylem, jejichž snaha o přijetí do svazku kolečkových sportů v ČR je také již historie rok a půl stará.

 

Předem děkuji za vaše názory ať již veřejné, nebo soukromé na maily: lida.krupkova@seznam.cz, honza@inlajn.cz

 

Ludmila Krupková

KSBM Praha

 

 

Konference o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR

Minulý týden vyzval Český svaz kolečkového bruslení bruslaře k účasti na konferenci. V pozvánce neuvedli, že na tomto postupu jsme se dohodli na schůzce konané 2. 11. a cílem konference má být nastavení demokratických principů v ČSKB.
V článku naleznete bližší informace o konání konference, včetně návrhu programu jednání.

Na výzvu konání konference jsem představitelům ČSKB odpověděli následujícím dopisem.


Pánové,
děkujeme za zaslání informace o termínu konání inline konference. Vzhledem k tomu, že jediný možný termín konání dle závěrů schůzky ze dne 2.11. 2011 je sobota 10.12., svoláváme tedy na toto datum Konferenci o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR. Konference se uskuteční 10.12. 2011 ve 13:00 (hodina se dá ještě dle vašich možností posunout) v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, číslo místnosti upřesníme. Prosíme vás o zpřístupnění informace o místě a čase i na webech, které máte k dispozici.

Cílem konference má být dle dohody z 2. 11. nastavení demokratických principů fungování inline rychlobruslení v ČR a tomu by tedy měl odpovídat i následující program:

 1. Prezentace účastníků (klub, jména, data narození, atd) – přidělení hlasovacího lístku každému klubu.
 2. Návrh a schválení jednacího řádu
 3. Stručné shrnutí událostí uplynulých měsíců
 4. Zpráva ČSKB o závěrech jednání členů ČSKB k 13. 11. 2011 – viz bod 4. zápisu z 2. 11. 2011
 5. Představení možných variant dalšího postupu (viz možnosti z 2.11.)
 6. Přestávka + přihlášky účastníků do diskuze
 7. Diskuzní příspěvky účastníků
 8. Přijetí nových členů do ČSKB a oznámení o konání Valné hromady ČSKB (nejlépe po skončení konference)
 9. Přijetí usnesení o dalším postupu jednou z možných variant.
 10. Závěr

Uvítáme návrhy na zařazení dalších bodů do programu.


Důležitá data konference

Datum a čas:
10.12. 2011 ve 13:00
Místo:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín
číslo místnosti bude upřesněno

Objasnění struktury ČSKB a ČUKB

Vzhledem k četným dotazům, kterými se řada z vás na nás obrací, „přetiskujeme“ jasná schémata struktury České unie kolečkových bruslí (zastřešující orgán všech kolečkových sportů) a Českého svazu kolečkové bruslení (Sdružení zastupující inline rychlobruslení) z webu www.inlajn.cz. Společně se snažíme o vyjasnění situace, neboť nikde jinde podobné informace nejsou k nalezení. Pokud budete mít další dotazy, klidně se na nás zase obraťte – v komentářích, mailem nebo telefonicky – kontakty jsou v rubrice redakce.

Struktura_CUKB

Struktura_CSKB

 

Situace kolem změn v ČSKB

Jak již mnozí jistě zaznamenali, snažíme se v posledním roce společně s kolegy z webu Inlajn.cz informovat o dění na poli našeho zastřešujícího orgánu – Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Již dlouhou dobu upozorňujeme na nízkou úroveň činnosti ČSKB, na nedostatek informací vycházejících z ČSKB, na to, že zvolení výkonní funkcionáři ČSKB nejenže pracují až (a jenom) pod tlakem veřejnosti – tedy nás bruslařů, ale v podstatě nejsou ani známi – na webu svazu nejsou zveřejněni.

Práce, která se od zastřešujícího orgánu vyžaduje, prostě v našem sportu chybí.  Vzhledem k tomu, že náš sport tuto práci potřebuje, že bez řádné koncepce se jen těžko bude dále rozvíjet, snažili jsme se vyvolat jednání, které by vedlo k nápravě stávající situace. Kam jsme se zatím dostali, si přečtěte dále. Souhrnnou informaci zveřejňujeme společně s webem inlajn.cz.

Info listopad 2011

Po maratónském mistrovském závodě v Račicích jsme svolali schůzku zástupců oddílů kolečkového rychlobruslení. Hlavním tématem byl současný stav kolečkového rychlobruslení a fungování Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Od té doby uběhly dva měsíce a zrekapituluji, jaký je současný stav věcí.

Schůzka v Račicích byla svolána narychlo tři dny před konáním závodu. Všechny oddíly plánovaly, že se závodu zúčastní, proto nebyl problém se sejít. Oddíly vyslovily nespokojenost se současným fungováním ČSKB a společně jsme vytvořili závěry, které se dají shrnout do těchto bodů.

 1. Nutnost poskytování informací – o dění v inline v ČR i v zahraničí, o principech fungování sportovních organizací a možnostech financování sportu, o principech reprezentace atd.
 2. Trenérství – chybějící koncepce a metodika trénování především v kategoriích dětí a mládeže
 3. Rozhodčí – chybějící rozhodčí a informace o možnostech získání rozhodcovské kvalifikace
 4. Financování – nejasné nebo spíše žádné informace o možnostech finanční podpory oddílů ze strany státu, svazu či dalších organizací
 5. Demokratické principy ČSKB – nejasné stanovy, nejasné vedení svazu a neprůhledné rozhodování
 6. Členská základna – naprosto není jasné, kdo je a kdo není členem ČSKB, ani jak se členem stát. Principy registrace a její zavedení.

Na schůzce byli přítomni zástupci oddílů Inlinetalent, SSCO Otrokovice, SKK Kladno, TempishInline Olomouc, Powerslide.cz, BK Náchod, Bruslárna.cz, KSBM Praha a Inlajn.Cz. Podporu těmto závěrům ještě vyjádřili ISC Praha, Sokol Běchovice a Inline Veselí nad Moravou

Mimo schůzku probíhá už více než rok jednání o přistoupení inline alpine slalomu (CILA) a freestyle bruslení do České unie kolečkových bruslí (ČUKB) jako další zastoupené sporty pod FIRS. Díky velké iniciativě Martina Kuděláska (CILA) byla uspořádána schůzka se zástupcem inline hokeje p. Březinou o situaci v českém kolečkovém bruslení. Na této schůzce byl prezentován návrh změn stanov ČUKB, kde by byly zastoupeny nové sporty svými svazy. Současně byla řešena špatná situace v ĆSKB, kdy zástupci CILA a freestyle vyjádřili podporu k vyřešení stavu ČSKB před dohodou o reformování ČUKB.

Pan Březina následně svolal schůzku zástupců ČSKB a zástupců rychlobruslařských oddílů na 2. listopad. Na schůzce se sešli p. Březina (Inlinehokej a ČUKB), p. Kudělásek a p. Váchal (CILA) p. Pařík a p. Brada (ČSKB) a jako zástupci oddílů ze schůzky Lída Krupková a já.

Závěrem schůzky bylo:

 1. ČSKB zveřejní (zašle mailem účastníkům schůzky) současné členy ČSKB a od nás dostane seznam oddílů, které nesouhlasí se současným stavem ČSKB.
 2. ČSKB do 13. 11. 2011 projedná a navrhne se členy ČSKB možnost změn uvnitř ČSKB. O tomto jednání nás bude do daného termínu 13. 11. informovat o závěrech z těchto jednání.
 3. Výsledkem by měla být konference všech rychlobruslařských oddílů konaná koncem listopadu (až začátkem prosince) ve víkendovém termínu.
 4. Předali jsme ČSKB návrh na změnu stanov se skutečně demokratickými principy v v písemné podobě a následně zaslali mailem v elektronické podobě tak, aby je ČSKB mohl rozeslat svým členům k diskusi.

V současné době jsem už dostal oficiální informaci od sekretáře ČSKB p. Paříka o členech ČSKB. Současní členové ČSKB jsou: KSBM Praha (DDM Modřany), RK Chrudim, BK Náchod, KRS Svratka (Nowis Team), BOJ Žďár n/S, KSB Ostrov, BZK Praha, KSB Benátky, Sokol Běchovice a BK Žďár

Na vyžádání jsme rovněž dostali soubor s platnými stanovami ČSKB. Je to první zveřejnění stanov ČSKB po téměř dvouletém naléhání na jejich zveřejnění. Bohužel došlo k záměně souboru přiloženého v emailu a tedy čekáme na doručení správné verze.

Dnes v pondělí 14 .11. jsme zatím nedostali žádné vyjádření ČSKB.

Aktualizace 15.11.2011: stanovy_CSKB_1998.

Jan Hoidekr, Inlajn.Cz,

L. Krupková (KSBM, svetkolecek.cz), V. Žalud (Inlajn.Cz)

Nominace na Mistrovství Evropy

Český svaz kolečkového bruslení zveřejnil nominace na nadcházející ME seniorů a ME juniorů.

ME juniorů a kadetů se koná16.-23. 7. 2011 v Itálii. Dráhová část (16.-18.7.) bude ve skate areně Pollenza, silniční část na okruhu ve městě Macerata. Veškeré informace k programu najdete na stránkách organizátora.

Českou republiku budou na ME juniorů a kadetů zastupovat tito závodníci:

Junioři B:

Adam Adlt (ročník 1994) – InSportline Žďár nad Sázavou

Klára Prokopová (1994) – BK Náchod

Kadeti:

Šimon Pravda (1996) – KSBM Praha

Michal Prokop (1996) – BK Náchod

Jaroslav Klícha (1996) – KSBM Praha

Natálie Poplová (1997) – Powerslide.cz

 

ME seniorů se koná od od 29. července do 6. srpna v Holandsku v brualsřském areálu v Heerde a maraton ve Zwolle.
Informace najdete na stránkách ME.

Nominováni byli:

Junior A:

Matěj Pravda – 1992 – KSBM Praha

Senioři:

Matěj Krupka – 1990 – BZK Praha

Ondřej Suchý – 1988 – BZK Praha

Evropský pohár 2012

Informace pro zájemce o organizaci dráhových závodů zařazených do Evropského poháru 2012:

Návrhy dle organizačních propozic přijímá Evropská komise C.E.C. do 30. června 2011! Všechny informace a podmínky byly zaslány na jednotlivé národní svazy. Žádosti musí být potvrzeny ČSKB.

K 29. květnu bylo přijato 7 žádostí o pořádání závodu v rámci EC 2012.

Letošní 1. ročník EC pokračuje 17-19. 6. 2011 v holandském Haulerwijku a 24-26. 6.  v Berlíně.

 

General information to the European Clubs interested to Organize 2012 European Cup Events

CEC confirm 30 of June the last date to receive Application Forms with Organisation proposals of 2012 EUROPEAN CUP.

Seven Appl. Form (D – CH – B) arrived at 29 of Maj.

We remenber that any request has to be authorized by own Federation.

Raoul Trumpy

CEC Secr. Gen.

Termíny MČR – pro koho tu jsou?

Bez jakékoli textové informace, skoro jakoby se o tom nechtělo ani moc mluvit. Tak na mě působí postupné přidávání termínů letošních MČR do kalendáře vydávaného Českých svazem kolečkového bruslení. Objeví je jen náhodný proklik na  stránky, kde je svazový kalendář vydáván.

Ok, tak máme termínovku mistrovstvích s osmitýdenním zpožděním zveřejněnou.  O tom, jakým způsobem se o termínech dává vědět, je jedna věc – je jen vizitkou práce těch, kteří rozhodují. Druhá věc jsou ovšem termíny samotné. Včas byly známy termíny dráhového MČR v Benátkách n.J. 11.-12. 6. a vcelku taky včas půlmaratonu v Plzni (11.9.), halové MČR již proběhlo v únoru.

Nyní tedy přibyly termíny posledních mistrovstvích:

Středa 13.7. 2011 v Novém Městě na Moravě MČR na silničním okruhu a sobota 3.9. v Račicích mistrovský maraton. Co dodat. Jen že začínám pochybovat, že o tom rozhodl někdo, kdo alespoň trochu zná inline sezónu a její zákonitosti.

Mistrovství republiky by podle mého názory měla být vrcholnou akcí pro každého závodníka, pro něhož je daný sport sportem hlavním.  A to bez rozdílu věku – od nejmenších po nejstarší kategorie. MČR by mělo být srovnáním se s konkurenty, vždyť kde jinde, než na MČR se má sejít špička daného sportu. Dále by podle mého měla MČR fungovat minimálně částečně jako nominační závody na mezinárodní mistrovství – ať už Evropy nebo světa.

Takto to funguje snad všude, jen v tom našem sportu to pořád nějak drhne.

Vždyť:

1. Dát MČR na jediný den doprostřed týdne a ještě v době hlavních prázdnin – kdo z rodičů si nebere dovolenou s dětmi, ten asi těžko může přijet uprostřed týdne na závody.

2. MČR na silničním okruhu je pouhé tři!! dny před zahájením Mistrovství Evropy juniorů a kadetů. Jen těžko lze tedy brát MČR jako nominační. Navíc, pokud by někdo na ME juniorů jel již na základě jiných výsledků (jakých, ptám se a kdo o tom bude rozhodovat, když zatím Svaz nedal sebemenší informaci), tak nevím, jak si to představit: ve středu večer skočit po závodním dni v Novém Městě do auta a směr Itálie , aby se již 14.7. (den po MČR) stihla kontrola pasů – nezbytná součást oficiálního zahájení ME.

3. MČR v maratonu – původní říjnový termín prý nevyhovoval – komu? In-line bruslaři jsou zvyklí závodit i v říjnu. Ale budiž – MČR by asi mělo být dřív. Ale umístit MČR do termínu konání mistrovství světa si nedovolí snad žádný stát, kde kolečkové bruslení funguje. Protože automaticky by pak ti nejlepší na MČR chyběli. (Vzpomeňme si jen na loňské přehazování termínu Mistrovství světa. Kvůli bezpečnostní situaci ve Venezuele muselo být na poslední chvíli přesunuto do Kolumbie, ovšem termín se kryl se závěrečným závodem Světového poháru. Co na tohle asi říkali sponzoři? Ostatně možná i proto má WIC v letošním roce tolik problémů).

Samozřejmě – u maratónu beru, že je otázkou, zda vůbec někdo v ČR bude mít finance (pokud samozřejmě bude mít výkonnost) naúčast na Mistrovství světa seniorů a juniorů v Koreji, ale přeci, proč těm nejlepším se již na začátku klade požadavek: buď MS nebo MČR. A není to tak jednoduché rozhodování, jak se zdá. Vždyť titul Mistra republiky je pořád ještě titulem podstatným. Podobně jsou na tom samozřejmě i kadeti a junioři.

A tak se znovu ptám: Ví vůbec někdo z těch, kdo o termínech rozhoduje, něco o závodní in-line sezóně?

Ludmila Krupková, KSBM  Praha

 

Translation via Google:

Championship Dates – for whom there are?
Author: Lida Krupková, 11 Apr, 2011

Without any textual information, almost as if that would not talk much. So for me has gradually adding dates to this year’s Championship calendar issued by Czech Association of roller skating. Discovery is just a random click on the sites where the federation calendar published.

Ok, so we have term list of championships with an eight-week delay. About how the dates known to us is one thing – the only show the work of those who make decisions. The second thing, however, are the dates alone. In time the terms were known track Championship in Benátky n. J. from 11 to 12 6th and all too timely half-marathon in Plzen (11.9.) Indoor Championship in February, has already been done.

Now were added last championships:

Wednesday, July 13 2011, Nove Mesto, Moravia – Road Championship circuit and Saturday, September 3 in Račice championship marathon. What can I say. Just that I start to doubt that decided by someone who knows a little inline season and its laws.

Championships in my opinion should be the top event for each athlete for whom the sport is a major sport. And it ages – from the smallest to the oldest category. MČR should be comparison with competitors, after all, where else than the MCR is set to meet peak of the sport. Furthermore, they should work at least partially as the nomination race on the International Championships – whether in Europe or the World.

This is how it works everywhere, just in our sport it’s still something rubbing.

For:

1. Putting Championship on a day in the middle of the week and even during major holidays – from parents who can not take a holiday with children, they could hardly come at mid-week races.

2. Road  Championship is only three! days before the European Championships Juniors and Cadets. Only thus can hardly be taken as a nomination race. Moreover, if someone in the Junior Championship has ridden on the basis of other results (what, I ask about it and who will decide if the Union has not given the slightest indication), so I do not know how to imagine it: On Wednesday evening, after the racing day in Nove mesto must jump into car and go to Italy where on July 14 (The day after MCR) managed to passport control – an essential part of the official opening of ME.

3.  Championship in the marathon – the original deadline of October apparently did not work – for whom? In-line skaters are used to racing in October. But so be it – the MCR would probably be sooner. But to place the MCR on the same term as World Championchip in Korea – it will not allow any state where the roller-skating works. Since then automatically be the best in the Championship were missing.

Of course – I take the marathon, it is questionable whether anyone in the CR will have the money (unless of course you will have a performance)to participate on the World Championship Seniors and Juniors in Korea, but still, why the best from the start puts the requirement: either MS or MCR. And it is not easy to decide how it looks. Indeed, the title of champion title is still substantial. Similarly, in the course, cadets and juniors.

And so I ask again: Does anyone of those who decide about the terms, something of an in-line racing season?

Krupková Ludmila, Prague KSBM