Laktátové testy

Na začátku března psal Inlajn.Cz o vyšetření na CASRI . Hlavním cílem bylo určení tepových pásem a hladin laktátu pro zlepšení a zkvalitnění tréninku pomocí sportestru (Polar S610i)…

Celý test se odehrával na „běhátku“ kde se postupně zvyšovala rychlost a podle tepů a odebrané kapilární krve (pro zjištění laktátu) se rozdělovala pásma.
 Já jsem nedávno prošel podobným testem se stejným cílem, avšak v „terénu“ tzn. přímo na bruslích. Test se prováděl pomocí odběru kapilární krve z prstu a měření hladiny laktátu (kyseliny mléčné) v ní obsažené.
 Právě když vyšel článek na Inlajn.cz měl jsem poznámku o přesnosti výsledků pro bruslaře, pokud se test provádí na „běhátku“. Možná se to někomu nezdá, ale rozdíly tam opravdu jsou. Přeci jen to je jiný pohyb.
 Můj test probíhal na 1900m dlouhém kole. Na začátku se podle dosavadní maximální tepové frekvence určilo 6 pásem. U mě to znamenalo, že při maximálce 210 tepů jsem měl hraniční tepy 155, 165, 175, 185, 195. Šesté pásmo nebylo vymezeno, protože se jelo „na krev“, tedy maximální rychlostí a úsilím.
 Na jedno kolo byl limit 9 minut. Úsek se jezdil od 5-ti do 4 min. zbytek do devíti minut byl odpočinek. Začínalo se na nejnižší hranici tzn. 155 tepů a ka?dé kolo se zrychlovalo, jelo na vyšší předepsané tepovce. Navíc po ka?dém kole byla z prstu, po lehkém píchnutí lékařským špendlíkem, odebrána do zkumavky kapilární krev, která po ukončení putovala do laborky na rozbor a zjištění hladiny laktátu.
 Pomocí testu byly tedy určeny čtyři tepové zóny a konzentrace laktátu:
intenzita …………… 139-157 tepů …….. základní vytrvalost …… 1.25 mmol/l
intenzita …………… 158-179 tepů …….. rozvoj vytrvalosti …….. 1.40 mmol/l
intenzita …………… 180-190 tepů …….. ANP ………………….. 3.50 mmol/l
intenzita …………… 191-max …………. max
 
  
 
Laktátová křivka v závislosti na tepech k nahlédnutí zde  
Pozn.:Hladina laktátu je, bohužel kvůli nezcela ideálnímu terénu, o něco menší než by ve skutečnosti měla být.
 Podle těcho naměřených hodnot se poté sestavuje trénink tak, aby co nejlépe odpovídal aktuálnímu stavu trénovanosti.
Kompletní měření trvalo asi +/- 50 minut. Součástí vyšetření bylo tedy zjištění tepových zón, maximální tepové frekvence, hladiny laktátu při výkonu (hlavně na aerobní a anaerobní úrovni) a na závěr doporučení pro trénink. Ještě je třeba říci, ž?e cena bylo okolo 900,-

1 komentář: „Laktátové testy“

  1. Zdravím, jen si k tomuto článku dovolím podotknout, že relevantní výsledky laktátových testů u výkonnostních a tím více vrcholových sportovců jsou pouze tehdy, když jsou prováděny za specifických podmínek, tj. běžec na běhátku, cyklista na patřičně vybaveném rotopedu, bruslař na bruslích (byť zde se asi budou vyskytovat určité obtíže spojené s odběrem vzorků)

    proto ty diference výlsedků, o kterých Lukáš píše

    Martin Hejný
    BSO Rabbit

Napsat komentář