Regenerace V. – Psychologické uvolňovací cvičení

Autogenní trénink

2 minuty nahradí 60 minut spánku

Schultzova metoda

pozitivně ovlivňuje koncentraci a má zklidňující účinek, vede k relaxaci svalů.

Základní polohy:

 • v leže na zádech
 • v sedě s opřenými zády
 • poloha kočího hřbetu
 • zavřené oči
 • nerušený klid (relaxační hudba)

Cviky:

 • pocit tíže
 • pocit tepla (ne do hlavy- nepříjemné)
 • regulace srdeční činnosti
 • koncentrace na dýchání
 • koncentrace vnitřních orgánů
 • koncentrace na oblast hlavy

Později lze doplňovat speciálními doplňkovými cviky na určité specifické oblasti (př. sval. skupiny – zvýšení prokrvení, uvolnění a snížení křečí a bolesti)

Jacobsonova svalová relaxace

Základním principem je autorecepce svalového tonusu a systematická relaxace svalů, soustředění se na svalové skupiny postupně (PHK, LHK, LDK, PDK, svalstvo břicha a trupu, dýchací svalstvo, svaly obličeje, zátylku a okohybných svalů), nejprve se učí rozpoznávat změny v napětí (flexory, extenzory). Cvičí se v leže, nácvik trvá mnohem déle než Schultzova metoda a závisí na stupni inteligence.

Vliv hudby :

 • autorelaxace
 • strečink
 • jídlo
 • relaxační procedury

Sugesce a autosugesce

Využití v chronické únavě, při posílení sebevědomí sportovce. Existují samozřejmě i další psychologická cvičení – například jóga, různé druhy meditace i tzv. naivní uvolňovací techniky

Závěr

Z vlastních zkušeností vím, jak se nevyplácí regeneraci vynechávat nebo ji opomíjet.

Každý by k regeneraci měl přistupovat individuálně, protože každé tělo je jiné. A každý organismus se dokáže se zátěží vyrovnat jinak.

Je nutné regeneraci provádět pravidelně, mnohdy se tím předejde přetrénovanosti a přílišné únavě sportovce.

Bez dostatečné regenerace není tělo schopno podávat maximální výkon!

Jak jste se dozvěděli, tak nejpřirozenější formou regenerace je spánek, proto je vhodné nepodceňovat správnou životosprávu a chodit spát včas. Zvláště v přípravném a závodním období.

Další minimum, které pro své tělo můžete udělat je dodržovat dostatečný přísun tekutin a živin. Automobil bez benzínu také nepojede.

Organismus bude fungovat tím lépe, čím lépe se o něj budete starat!

Každodenní strečink pomůže tělu lépe odbourávat únavu a svalům a kloubům zajistí lepší pohyblivost.

Myslím si, že shrnutím těchto základních pravidel jsem vám dokázala, že provádět správnou regeneraci není tak složité, jak to možná na první pohled vypadá!

Tereza Vachutová

Čerpáno z těchto materiálů:

FLANDERA, S. Klasické masáže. Olomouc: Poznání, 2005.

HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha: Olympia, 2000.

KVAPILÍK, J. Sportovní masáž pro každého.

Praha: Olympia, 1991.

SEDMÍK, J. Masáže. 3.vyd. Praha: NS Svoboda, 1999.

Tomáš Krejčí,článek Strečink – proč, kdy a jak, 2005

Marta Bursová, Kompenzační cvičení, 2006

Jaroslav Pilný a kolektiv, Prevence úrazů pro sportovce

Nancy Clarková, Sportovní výživa

Jurák O. , Účelová pohybová regenerace, 2003

Roman Letošník, Sauna

BUZKOVÁ, K. Strečink,

2005

Napsat komentář