Test koleček 2010 – konečné výsledky

Přinášíme vám konečné výsledky našeho letošního testu koleček. Podíváme se na to, jak test probíhal a k jakým jsme dospěli výsledkům. Představení testovaných koleček zde: Test koleček 2010 – část první (aktualizace)

Průběh testování

Testování probíhalo na nově vybudované inline dráze s jemnozrnným asfaltovým povrchem. Měření probíhalo na stejném materiálu (boty, rám, totožná jedna sada ložisek) a se stejným testovacím jezdcem. Měřeno bylo elektronicky. Během jízdy se jezdec nepohyboval, stál vzpřímeně a nebyla nutná regulace směru (trať byla přímá). K testování byly použity nové sady koleček.

Nejprve jsme zvolili přímý úsek dlouhý 70m, který jsme ještě rozdělili na 20 a 50m. Průměrný sklon dráhy v místě měření byl 1,5°. Start probíhal z klidu, bez vnějšího impulsu, za úplného bezvětří. Naměřené hodnoty na těchto kratších úsecích byly u všech koleček srovnatelné a rozdíly byly menší než chyba měření. Proto jsme museli trať prodloužit a umístit start do vyššího bodu dráhy. Celková dráha tedy měla 100m. Naměřené hodnoty vykazovaly rozdíly, které byly vyšší než odchylky měření a daly se využít k porovnání testovaných koleček. Naměřené časy byly získány opakovaným měřením. Tabulka uvádí průměrné hodnoty.

Výsledky testování

Název koleček celkový čas
na 100m
průměrná
rychlost
průměrné
zrychlení
MPC StreetFight 26,01 13,84 0,30
Matter Juice F1 26,26 13,71 0,29
Looka Xaris F2 26,29 13,69 0,29
Atom One 26,37 13,65 0,29
Gyro 2NT2 Albatross 26,56 13,55 0,28
MPC RoadWar 26,60 13,54 0,28
IB Black 26,70 13,48 0,28
IB new 26,83 13,42 0,28
Atom Bite 27,00 13,33 0,27
Hyper Hyperformance+ 27,31 13,18 0,27

Kolečka jsou v tabulce řazena podle času na 100m získaného z měření. Kolečka se nám rozdělila do 3 skupin. Patrné je to po přepočtu zrychlení, kdy poodskočila MPC StreetFight (0,30m/s2), následovaná skupinou Matter Juice F1, Looka Xaris F2 a Atom One (všichni 0,29m/s2). Do druhé skupiny se dostala obě vícevrstvá kola – Gyro 2NT2 Albatross a MPC RoadWar, spolu s Inlinebus Black a Inlinebus new (všichni 0,28m/s2). Třetí skupinu pak tvoří Atom Bite, především kvůli špatnému středu a starší Hyper Hyperformance+ (0,27m/s2).

Závěr

Důležité je poznamenat, že test neukazuje chování koleček při odrazu a při jízdě na jiném povrchu, nebo při dynamické jízdě při střídání rychlostí.

Z našeho měření vyplývá, jak se chovají testovaná kolečka bez vnějších vlivů. Další vlastnosti již závisí především na jezdci a jeho technice.

2 komentáře: „Test koleček 2010 – konečné výsledky“

Napsat komentář