Stochovský Bont cup

Přinášíme další informace o novém seriálu závodů – Stochovský Bont cup. Závody se konají na uzavřené in-line dráze v městě Stochov a jde o sérii 5-ti závodů, kde první se konal již 9. května.

Vážení přátelé bruslaři,

společně s organizačním týmem a městem Stochov si Vás srdečně dovolujeme
pozvat na inline závody konané v přátelském městě Stochov.

Stochovský Bont cup

Jsme přesvědčeni a již máme odzkoušeno, že ovál a zázemí ve Stochově je na
velmi vysoké úrovni. Zajisté budete mile překvapeni parametry oválu, který
je vzdálen jen cca 20min jízdy po dálnici směrem na Karlovy Vary.

Pro rodiče s dětmi po dopoledním závodním programu je zde možnost
navštívit nedaleký zámek v Lánech, Muzeum T.G. Masaryka, Muzeum
sportovních vozů a pěšky nebo na kole pokračovat do úžasných
Křivoklátských lesů.

Propozice a další podrobnosti naleznete v příloze.

Těšíme se na společné sportovní setkání

Čermák Luděk

Propozice:

Stochovský Bont cup 

Inline na dlouhé dráze:

     Místo konání: Město STOCHOV, ovál in-line u sportovní haly

     Parametry tratě: délka 403m, šířka 6m, kvalitní hladký asfalt

     Přímé okolí tratě: bezpečný travnatý povrch

 

Kategorie závodníků: 

  1. ZA – začátečníci :  do 5 let  (2004 a mladší)
  2. Junioři F:   6-7 let   (2003 – 2002)
  3. Junioři E:   8-9 let   (2001 – 2000)
  4. Junioři D:   10-11 let  (1999 – 1998)
  5. Junioři C:   12-13 let  (1997 – 1996)
  6. Junioři B:   14-15 let  (1995 – 1994)
  7. Junioři A:   16-17 let  (1993 – 1992)
  8. Senoiři SE:   18 – 29 let  (1991 – 1980)
  9. Senior AK30:  30 – 39 let  (1979 – 1970)
  10. Senior AK40:  40 – 49 let  (1969 – 1960)
  11. Senior AK50:  50 a starší  (1959 a starší)

         Zařazení závodníků do kategorií je dle roku narození 

Délky tratí: 

  1. OPEN    200m    200m (sprint)  kategorie ZA – AK
  2. OPEN    500m    500m (97m + 1 kolo) kategorie JE – AK
  3. OPEN 1.000m 1.000m (194m + 2 kola) kategorie JC – AK
  4. OPEN 4.000m 4.000m (10 kol)  kategorie JA – AK

 

Technika startů: 

    1. 200m: ZA – JE hromadně , JD – AK po dvou závodnících v oddělených drahách s handicapem
    2. 500m: JE – JB hromadně , max. 6 závodníků v jedom rozjezdu, JA – AK po dvou závodnících v oddělených drahách s handicapem
    3. 1000m: hromadně, max. 6 závodníků v jednom rozjezdu
    4. 4000m: hromadně

 

Hodnocení: 

    1. ZA – JF společně chlapci, dívky
    2. JE – AK zvlášť trať, kategorie, muži a ženy (chlapci, dívky)
    3. Pro Stochovský Bont cup body dle počtu závodníků (poslední 1 bod)

 

Ceny: 

    1. ZA – JE všichni startující diplom
    2. ZE – AK  první tři diplom (sdružený)
    3. ZA – AK po pěti kolech první tři diplom, medaile, pohár (součet bodů)

 

Termíny konání v roce 2009:

         1. kolo Sobota    9. května

         2. kolo Sobota  13. června

         3. kolo Sobota  11. července

         4. kolo Sobota    8. srpna

         5. kolo Sobota  12. září 

Časový program:

   Prezentace do závodů od 8:00 hod. průběžně po dobu závodů, do dané disciplíny však nejpozději 15 minut před startem. 

         Čas: Start závodu: Kategorie:  Délka trati:

         10:00 Start závodu  ZA – AK      200m

         11:30 Vyhlášení vítězů  ZA – JF

         12:00 Start závodu  JE – AK     500m

         13:30 Vyhlášení vítězů  JE – JD

         14:00 Start závodu  JC – AK  1.000m

         14:30 Vyhlášení vítězů  JC – JB

         15:00 Start závodu  JA – AK  4.000m

         16:00 Vyhlášení vítězů  JA – AK

 

Startovné:

   ZA – JA: 50,- Kč / SE – AK: 100,- Kč, platba na místě při prezentaci (závodník zaplatí jednotnou částku a může startovat neomezeně na všech tratích) 

Všeobecná pravidla závodů:

   Každý závodník je povinen respektovat pokyny pořadatelů.

   Každý závodník je povinen mít ochrannou přilbu a to jak při samotném závodu, tak při volném ježdění. Chrániče jsou doporučené.

   Závodníci nejsou organizátorem závodů nijak pojištěni, startují na vlastní nebezpečí. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění vzniklá v době konání závodu ani za případnou vzniklou materiální škodu.

   V případě nutnosti nebo malého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo kategorie spojit.

   Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic závodů dle aktuální potřeby.

   V případě účasti v jediném závodě a zrušení ostatních tratí se startovné závodníkům nevrací. (Platí v případě špatného počasí, technické závady, nebo zásahu vyšší moci)

   Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit jezdce ze závodů pro nedodržení pravidel závodů nebo jiného nevhodného chování.

   Organizátor si vyhrazuje právo odvolat závodníka z oválu, který dostal rundu.

   Časy se měří ručně a protesty se přijímají 5min po skončení jednotlivého závodu (konec je považován projetím posledního závodníka v závodu).

   Mladší závodník může nastoupit na jinou trať, ve vyšší věkové kategorii. Hodnocen však bude v nejnižší kategorii určené pro danou trať. To znamená, že závodníkovi, kterému je např. 12 let, může nastoupit na závodní trať 4000m, ale bude hodnocen v kategorii JA. Obráceně toto možné není. 

Ostatní:

   Po zaplacení poplatku ve výši 20,-Kč/osoba lze využít sprchy v areálu.

   Občerstvení v areálu – venkovní restaurace nebo restaurace tenisového klubu.

Napsat komentář