Živě z ME juniorů 2011 Pollenza V. – Vyjádření k situaci

 Po včerejším závodě na 200 m , v němž se ukázalo, že trať není bezpečná (7 nárazů do zdi po projetí cílem), se delegace národů sešly a po dlouhé debatě přednesly požadavky na zajištění větší bezpečnosti závodníků. Dnes ráno se příchodu však bylo jasné, že ne všechny požadavky byly vyslyšeny (např. nebyl posunut cíl o více než 5 m dozadu, aby závodníci nemuseli po projetí cílem okamžitě mířit do ostré zatáčky.) Byly však zajištěny silnější ochrany zdí a byla upravena trať tak, aby se zvětšil rádius ostré zatáčky. Tyto změny však nebyly pro bezpečnost tratě dostačující a delegace odmítly poslat své závodníky na start rozjížděk na eliminační závody.Hlavní rozhodčí poté svolal všechny delegace, aby se dohodly na společném postupu, jak danou situaci vyřešit, aby se mohlo závodit. Během schůzky se začal upravovat cíl (posunut o další metry dozadu). Avšak názory na bezpečnost tratě se mezi trenéry i přesto různily. Proto se rozhodlo, že se vytvoří tým zkušených závodníků (mj. Thomas Boucher, Massi Presti, a další současní nebo bývalí elitní závodníci Španělska, Itálie a Německa) aby sami, bez jakéhokoli nátlaku, zhodnotili bezpečnost tratě. Delegace se shodly na tom, že výsledek inspekce této expertní skupiny budou při svém rozhodování o zůstání či odstoupení ze závodu brát v potaz. Po tři čtvrtě hodině se obnovila schůzka, na níž předseda C.E.C. pan Urbinati nejprve přednesl zprávu o nákladech na celé MEJ a o politice C.E.C. Po protestech ze strany delegátů, že toto není na pořadu schůzky, došlo na vyjádření expertní skupiny, která jednomyslně sdělila, že trať není za současných podmínek bezpečná vzhledem k rychlosti, které dnešní junioři a kadeti dosahují.  Trati chybí potřebná délka (nyní měří kolem 300 m), neodpovídá původnímu zveřejněnému plánku tratě a ačkoli v oné ostré zatáčce by se již při větší opatrnosti jet dalo, je problém především ve spodní části trati,kde se ovšem změny zatáčky nedají udělat pro nedostatek místa. Proto trať sami za sebe nedoporučili.

Poté zástupci Německa, Holandska, Belgie oznámili, že dají na tuto expertízu a že své závodníky na trať nepustí. Nebyl činěn žádný nátlak na ostatní státyxa na jejich rozhodnutí (na jejich rozhodnutí).

Na to jsme reagovali i my – zástupci ČR a rozhodli jsme se, že naše závodníky takovému zvýšenému riziku nebudeme vystavovat. Rozhodování nebylo vůbec lehké, brali jsme v potaz všechny nepříjemné důsledky tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí nezávislé komise (byli v ní i italští závodníci) bylo pro nás určující. Naše závodníky postavíme až na maraton, který se jede centrem města (pokud organizátoři nepřijdou s jinou variantou silniční části MEJ). Do maratonského závodu smějí nastoupit kromě juniorů B i kadeti staršího ročníku, se zástupci C.E.C. se bude jednat ještě o možnoti udělení výjimky pro všechny kadety.

C.E.C. pokračuje v závodech bez 10 účastnických zemí. Je to velká škoda, ale zodpovědnost za nevydařené MEJ nepadá v tomto okamžiku na delegáty zemí, ale na technickou komisi C.E.C., která tuto trať schválila. Takto to bylo vysloveno na schůzce delegátů zemí se zástupci C.E.C.

L. Krupková

Napsat komentář