Situace kolem změn v ČSKB

Jak již mnozí jistě zaznamenali, snažíme se v posledním roce společně s kolegy z webu Inlajn.cz informovat o dění na poli našeho zastřešujícího orgánu – Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Již dlouhou dobu upozorňujeme na nízkou úroveň činnosti ČSKB, na nedostatek informací vycházejících z ČSKB, na to, že zvolení výkonní funkcionáři ČSKB nejenže pracují až (a jenom) pod tlakem veřejnosti – tedy nás bruslařů, ale v podstatě nejsou ani známi – na webu svazu nejsou zveřejněni.

Práce, která se od zastřešujícího orgánu vyžaduje, prostě v našem sportu chybí.  Vzhledem k tomu, že náš sport tuto práci potřebuje, že bez řádné koncepce se jen těžko bude dále rozvíjet, snažili jsme se vyvolat jednání, které by vedlo k nápravě stávající situace. Kam jsme se zatím dostali, si přečtěte dále. Souhrnnou informaci zveřejňujeme společně s webem inlajn.cz.

Info listopad 2011

Po maratónském mistrovském závodě v Račicích jsme svolali schůzku zástupců oddílů kolečkového rychlobruslení. Hlavním tématem byl současný stav kolečkového rychlobruslení a fungování Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Od té doby uběhly dva měsíce a zrekapituluji, jaký je současný stav věcí.

Schůzka v Račicích byla svolána narychlo tři dny před konáním závodu. Všechny oddíly plánovaly, že se závodu zúčastní, proto nebyl problém se sejít. Oddíly vyslovily nespokojenost se současným fungováním ČSKB a společně jsme vytvořili závěry, které se dají shrnout do těchto bodů.

  1. Nutnost poskytování informací – o dění v inline v ČR i v zahraničí, o principech fungování sportovních organizací a možnostech financování sportu, o principech reprezentace atd.
  2. Trenérství – chybějící koncepce a metodika trénování především v kategoriích dětí a mládeže
  3. Rozhodčí – chybějící rozhodčí a informace o možnostech získání rozhodcovské kvalifikace
  4. Financování – nejasné nebo spíše žádné informace o možnostech finanční podpory oddílů ze strany státu, svazu či dalších organizací
  5. Demokratické principy ČSKB – nejasné stanovy, nejasné vedení svazu a neprůhledné rozhodování
  6. Členská základna – naprosto není jasné, kdo je a kdo není členem ČSKB, ani jak se členem stát. Principy registrace a její zavedení.

Na schůzce byli přítomni zástupci oddílů Inlinetalent, SSCO Otrokovice, SKK Kladno, TempishInline Olomouc, Powerslide.cz, BK Náchod, Bruslárna.cz, KSBM Praha a Inlajn.Cz. Podporu těmto závěrům ještě vyjádřili ISC Praha, Sokol Běchovice a Inline Veselí nad Moravou

Mimo schůzku probíhá už více než rok jednání o přistoupení inline alpine slalomu (CILA) a freestyle bruslení do České unie kolečkových bruslí (ČUKB) jako další zastoupené sporty pod FIRS. Díky velké iniciativě Martina Kuděláska (CILA) byla uspořádána schůzka se zástupcem inline hokeje p. Březinou o situaci v českém kolečkovém bruslení. Na této schůzce byl prezentován návrh změn stanov ČUKB, kde by byly zastoupeny nové sporty svými svazy. Současně byla řešena špatná situace v ĆSKB, kdy zástupci CILA a freestyle vyjádřili podporu k vyřešení stavu ČSKB před dohodou o reformování ČUKB.

Pan Březina následně svolal schůzku zástupců ČSKB a zástupců rychlobruslařských oddílů na 2. listopad. Na schůzce se sešli p. Březina (Inlinehokej a ČUKB), p. Kudělásek a p. Váchal (CILA) p. Pařík a p. Brada (ČSKB) a jako zástupci oddílů ze schůzky Lída Krupková a já.

Závěrem schůzky bylo:

  1. ČSKB zveřejní (zašle mailem účastníkům schůzky) současné členy ČSKB a od nás dostane seznam oddílů, které nesouhlasí se současným stavem ČSKB.
  2. ČSKB do 13. 11. 2011 projedná a navrhne se členy ČSKB možnost změn uvnitř ČSKB. O tomto jednání nás bude do daného termínu 13. 11. informovat o závěrech z těchto jednání.
  3. Výsledkem by měla být konference všech rychlobruslařských oddílů konaná koncem listopadu (až začátkem prosince) ve víkendovém termínu.
  4. Předali jsme ČSKB návrh na změnu stanov se skutečně demokratickými principy v v písemné podobě a následně zaslali mailem v elektronické podobě tak, aby je ČSKB mohl rozeslat svým členům k diskusi.

V současné době jsem už dostal oficiální informaci od sekretáře ČSKB p. Paříka o členech ČSKB. Současní členové ČSKB jsou: KSBM Praha (DDM Modřany), RK Chrudim, BK Náchod, KRS Svratka (Nowis Team), BOJ Žďár n/S, KSB Ostrov, BZK Praha, KSB Benátky, Sokol Běchovice a BK Žďár

Na vyžádání jsme rovněž dostali soubor s platnými stanovami ČSKB. Je to první zveřejnění stanov ČSKB po téměř dvouletém naléhání na jejich zveřejnění. Bohužel došlo k záměně souboru přiloženého v emailu a tedy čekáme na doručení správné verze.

Dnes v pondělí 14 .11. jsme zatím nedostali žádné vyjádření ČSKB.

Aktualizace 15.11.2011: stanovy_CSKB_1998.

Jan Hoidekr, Inlajn.Cz,

L. Krupková (KSBM, svetkolecek.cz), V. Žalud (Inlajn.Cz)

1 komentář: „Situace kolem změn v ČSKB“

Napsat komentář