Otevřený dopis k situaci ČSKB

Vážení a milí sportovní „kolečkoví“ kolegové,

ČSKB dnes zaslal mnohým z vás obsáhlý e-mail. Je ke stažení zde – dopis_CSKB. Vzhledem k obsahu zmíněného dopisu nemohu jinak, než reagovat tímto otevřeným dopisem.

V níže uvedeném dopisu pánů Brady a Paříka je mnohé nejasně řečeno. Nám – „nespokojencům“ se současným stavem vedení kolečkového rychlobruslení v ČR jde opravdu o jedno a totéž – tedy o takové změny, které by vedly k jasnému, průhlednému fungování orgánu, který by měl všem bruslařům na všech úrovních pomáhat.

Na zmiňované schůzce 2.11. 2011, kterou jsme spolu s panem Březinou (zástupcem inline hokeje) sami vyvolali, jsme přesně toto deklarovali. Že chceme v co nejkratší době přijmout všechny oddíly, které o to požádají – může být dokonce uděláno ještě před konferencí, není to záležitost Valné hromady ČSKB. Dále jsme navrhovali, že uspořádáme konferenci o budoucnosti kolečkového bruslení, která by předznamenala základní změny v ČSKB.

Na této schůzce se pan Brada a pan Pařík snažili s velkým důrazem konferenci posunout až na někdy později s odůvodněním, že teď nemají čas ( pan Pařík je nyní po většinu podzimu v ledovém „kolotoči“). My jsme upozornili na to, že tu jednáme o kolečkovém bruslení, které má nyní po sezóně přesně ten správný čas na uspořádání věcí, přípravu nové sezóny se všemi termíny i pravidly.

 

Ano, naší podmínkou bylo, že potřebujeme vše vyřešit nejpozději do konce roku tak, aby již Valná hromada Unie – ČUKB – (tedy nadřazeného orgánu) schvalovala nejen přijetí nových sportů do ČUKB, ale i změnu Stanov ČSKB, které v současné podobě nezaručují demokratické vedení tohoto sdružení. K tomu – jak bylo na schůzce jasně řečeno, musí předcházet samozřejmě Valná hromada ČSKB. Ze současného složení členstva ČSKB, které za poslední 4 roky nesvolalo jedinou Valnou hromadu (my jako členové ČSKB jsme od roku 2007 nedostali jedinou pozvánku) je většina oddílů, jejichž hlavní náplní je ledové nikoli kolečkové bruslení. Kolečkové bruslení je pouze jejich doplňkový sport, a proto (zcela pochopitelně) ani jejich představitele v podstatě nemusí drobnější problémy inline zajímat. Naopak, snaha specializovaných kolečkových oddílů o přijetí do ČSKB byla po několik let marná a teprve po schůzce 2.11. 2011 jsme se po několikaletém naléhání vůbec dozvěděli, kdo vlastně je či není členem. Pro mnohé žadatele to bylo i docela překvapením. Proč funkcionáři ČSKB tajili tyto informace (a mnohé jiné – jako poslední znění stanov, zápisy ze schůzek předsednictva či dokonce i složení předsednictva, které dodnes není nikde zveřejněno) nikomu z nás nebylo jasné.

 

Až po pečlivém prostudování stávajících Stanov ČSKB, které i právníkem byly označeny jako nedemokratické, jsme pochopili, že jedině tím, že nikdo nic nevěděl, bránili funkcionáři řádnému demokratickému vedení ČSKB po řadu let. Nebylo možné svolat např. mimořádnou Valnou hromadu – když nikdo netušil, zda je členem nebo ne a na přímé i písemné dotazy jsme nedostali nikdy odpověď. Já sama jsem tento dotaz posílala od roku 2010 dvakrát (mám dokumentováno) a nikdy jsme jako oddíl  odpověď nezískali. To, že jsme snad členy, víme až nyní – po schůzce z 2.11. (nemáme na to ovšem jiný „papír“, než dopis pana Paříka mailem).

Oddíl Inlajn.cz se sice před časem dozvěděl, že je členem (také dokumentováno), aby se po dalším roce či dvou zase dozvěděl, že členem není. Nikde zmínka o zrušení jeho členství v ČSKB, žádná zpráva o tomto rozhodnutí. A tak bych mohla pokračovat dál. Mnoho oddílů ví o tom své.

Také ústně podaná informace, že předsednictvo musí žádost o členství zvažovat a daného žadatele rok pozorovat, zda to opravdu s inline myslí vážně – i toto jsou věty z úst současných funkcionářů.

 

O nedemokratičnosti současného vedení ČSKB myslím víme mnozí – viz úpravy pravidel podle toho, jak se to kde hodí (viz letošní MČR v Plzni, kdy se na místě pan Brada a spol. dohodli na pravidle o nemožnosti postaršení závodníků apod.) Příkladů je tolik, že by zaplnily nejednu stránku. Řadu z nich mám dokumentovanou.

 

Protože situace s neřešením jakýchkoli věcí ze strany ČSKB, zadržování informací, nečinnost i neznalost v momentě nutného rozhodnutí se o daném problému byla již pro nás, trenéry KSBM, tedy oddílu, jehož cílem je připravovat závodníky na evropskou úroveň inline rychlobruslení, neúnosná.

Naprostá absence jakýchkoli dlouhodobějších plánů, zveřejňování termínů MČR až na začátku inline sezóny, naprosto nejasná pravidla reprezentace a mnohé další naši práci dlouhodobě brzdí a rozhodně nepomáhá k rozvoji inline bruslení v ČR.

Z poslední doby je téměř neomluvitelný naprostý nezájem funkcionářů (ač na to byli námi upozorňováni) o informování všech oddílů o nutnosti předkládat žádosti o poskytnutí financí na činnost podle změněných pravidel. ČSKB měl za nás na podnět našich žádostí o to žádat přímo MŠMT, tedy nemělo to jít přes ČSTV. Bohužel jsme se to dozvěděli až pozdě a na vině jsou právě představitelé ČSKB, že nám tyto informace včas nepodali. Není možné, aby si každý trenér sám tyto informace získával – přesně od toho by tu Svaz měl být – podat včas informace, vyřídit záležitosti na vyšší úrovni, řídit součinnost na úrovni nižších tak, aby se náš sport rozvíjel. Tato snaha po řadu let v předsednictvu ČSKB chybí. To, že i přes naprostý nezájem předsednictva ČSKB tady v ČR jede kolečkové bruslení dál, není rozhodně zásluha činovníků ČSKB.

 

Nyní se vás tito funkcináři snaží přesvědčit o opaku, o tom, že jsou to právě oni, kdo tyto změny chtějí z vlastní vůle. Nebudu na vás nijak apelovat, není to můj styl. Myslím, že vy všichni, se kterými se na závodech léta potkáváme, kdo s námi absolvovali nejedno soustředění, kdo s námi byli v zahraničí na závodech a kdo s námi jste léta v kontaktu si dokážete sami udělat představu o tom, kdo dělá a kdo jen mluví, popř. mlčí.

 

Naší (tedy těch, kteří vás před nedávnou dobou oslovili v Račicích) snahou bylo po řadu let se dohodnout na změnách (viz např. odtajněné registrování členů, snaha o zveřejňování informací apod.), veškeré naše snahy však dopadaly na naprostý nezájem a aroganci. Bohužel jsme byli v minulých letech příliš izolovaní, nedokázali jsme se včas dohodnout a přestat se bát této arogance moci. V každém našem mailu, který jsme vám – trenérům, činovníkům oddílů i dalším zájemcům v poslední době poslali nebo jinak sdělili, jsme si nehráli na nějakou uzavřenou skupinu. Naopak, vyzývali jsme vás k tomu, abyste se vašimi nápady a připomínkami do stávajícího procesu změny zapojili sami a řada z vás to tak i činí. Hrajeme naprosto otevřenou hru, žádné informace netajíme.

 

Jedinou cestu tedy vidíme v okamžitém přijetí nových členů, především těch, kteří se kolečkovým bruslením opravdu zabývají a následné okamžité změny ve Stanovách tak, aby byly odstraněny nejzávažnější prohřešky proti demokratickému způsobu vedení Svazu. Samozřejmě se netajíme ani cílem, že je potřeba velmi rychle změnit vedení ČSKB, doplnit ho o lidi, kteří dané problematice opravdu rozumějí a kteří mají reálný zájem na rozvoji tohoto sportu. Bez toho to samozřejmě nepůjde. Času na to bylo dost.

A pokud to současné vedení ČSKB se změnami myslí doopravdy, pak opravdu jediným důkazem může být okamžité přijetí nových členů (vaše žádosti o členství dosud došlé můžeme během jediného dne podat k podepsání, další žádosti –prihlaska_oddilu_do_cskb-1– můžete okamžitě zaslat na Svaz, nejlépe nás všechny (mailem) ještě o podání žádosti informovat), svolání valné hromady ČSKB ihned po konferenci konferenci (tuto možnost jsme již na schůzce 2. 11. my sami – tedy navrhovatelé změn – doporučovali a podporovali), která by potvrdila změnu stanov a další věci, na kterých se na konferenci dohodneme.  Na této valné hromadě provést hlasování o složení předsednictva a zvolit sekretáře ČSKB. To je vše, co jsme od začátku chtěli. Termíny, které námi byly od 2.11. jasně dány, byly reálné.

A ano, pokud současné vedení ČSKB bude opět provádět ekvilibristiku s časovým posunem řešení do zimy, jara a dále, pak jsme jednoznačně naznačili, že půjdeme vlastní cestou založení nové organizace, která by s demokratickým vedením činnosti neměla žádné problémy. K tomuto kroku bychom směřovali až jako k poslední možnosti a v součinnosti s novými sporty – inline slalomem a freestylem, jejichž snaha o přijetí do svazku kolečkových sportů v ČR je také již historie rok a půl stará.

 

Předem děkuji za vaše názory ať již veřejné, nebo soukromé na maily: lida.krupkova@seznam.cz, honza@inlajn.cz

 

Ludmila Krupková

KSBM Praha

 

 

9 komentářů: „Otevřený dopis k situaci ČSKB“

 1. Pokud to funkcionáři ČSKB s demokratizací myslí opravdu vážně, měli by okamžitě svolat mimožádnou valnou hromadu, přijmout do ČSKB všechny oddíly, které o to požádají, změnit stanovy tak aby odvídaly demokratickým principům a ze svých funkcí odstoupit.
  V nových volbách by se pak měli ucházet o zvolení a získat tím jasnou zprávu, že většina českých inline rychlobruslařů za nimi stojí a je z jejich prádce nadšená.

 2. Vážení „kolečkáři“,
   
  dovoluji si reagovat na situaci v ČSKB z pozice předsedy
  komise inline bruslení České asociace univerzitního sportu.

   

  Velice mne mrzí, že dochází k turbulentnímu prostředí
  v ČSKB a věřím, že se vše brzy konstruktivně vyřeší ku prospěchu všech,
  kteří holdují tomuto sportu. Osobně bych doporučoval vše řešit s rozvahou
  a nenechat se vtáhnout do „rychlého“ řešení, které může přinést více škod než
  užitku.

   

  Naše komise inline bruslení vznikla dne 3.11.2011 a při úvahách
  o naší činnosti bylo navrženo abychom navázali v co nejkratší době úzkou
  spolupráci s ČSKB, což může přinést mnoho výhod oběma partnerům. Pokud tedy
  budeme oficiálně pozváni na připravovanou konferenci, tak se určitě zúčastníme
  a nastíníme připravované aktivity z úrovně naší komise.

   

  S pozdravem

   

  Ing. Jaroslav Kania

  předseda komise inline bruslení ČAUS

  1. dobrý den,

   přeji hodně štěstí s navazováním spolupráce s ČSKB, já jsem členem oddílu KSB Modřany již 3 roky a myslím, že našemu oddílu se to celou dobu moc nedaří. Taky by mě zajímalo, proč Vaše komise vznikla zrovna 3.11.2011. Mě osobně to připadá tak trochu, aby jste vyjádřili ČSKB morální podporu. Protože, pokud máte na posledním Akademickém mistrovství celkem 14 závodníků pro kategorii mužů i žen dohromady, tak si myslím že žádnou komisi nepotřebujete.

   ještě pár řádek pro ostatní,

   kometář píšu jako rodič dětí, které se věnují tomuto sportu již 5 let. Začátky byly trochu amatérské, ale o to hezčí vzpomínky. Množství povedených závodů jak na dráze v Benátkách, tak i v rámci LILu. Ještě před 3 lety s námi jezdili na jarní soustředění „na kolečkách“ do Itálie bruslaři z BZK spolu s panem Paříkem. Děti trénovali vedle Katky Novotné, pan Pařík pomáhal s tréninkem dětí od koleček. Tak jsem i chápal, že je trenérem repre a funkcionářem svazu. Jenže poslední dva roky jak když utne. Na závodech v ČR je vidět max. při MČR v Benátkách, na závodech v cizině prakticky vůbec. Ještě horší je to s panem Novákem, jako trenér M. Sáblíkové všechna čest, ale v kolečkách je vidět tak jednou do roka, když si letní přípravu Martina S. zpestří závodem na kolečkách. Prostě tito pánové kolečkovému bruslení nic nepřinášejí.

   Děkujeme odejděte.

    

 3. Stojím 100% za paní Krupkovou a Honzou Hoidekrem a podporuju je v tom, co dělají. Jako registrovaný bruslař svazu (teda v to doufám, můžu i dohledat email od pana Paříka) jsem neměl od s svazu žádné informace, co se týče kolečkového bruslení. V podstatě žádné dohledatelné informace o tom, jaké jsou podmínky např. pro reprezentaci.  V průběhu sezony byly oznámeny kvalifikační časy, které vzali nevím odkud. Co se týče informací o závodech jak v česku tak v zahraničí platí v podstatě to stejné, téměř žádné informace. když jsem chtěl něco vědět, bylo lepší zajít na svetkolecek.cz, kde šlo vždy najít téměř vše co se týče inline v Česku i ve světě. Jinak souhlasím s odstoupením funkcionářů ČSKB, protože sedí na dvou židlích ( inline + led ).Chce to lidi, co mají o inline zájem a věnují se mu. Ne lidi, kteří to berou jako „doplněk“ a jejich prioritou je něco jiného.

  Takže můj názor je jasný, já jako inline bruslař chci svaz, kterému můžu věřit, který mě bude informovat a který bude pro rozvoj inline bruslení v ČR.

 4. Zdravím všechny inline nadšence. Vzhledem k tomu, že nynější situace týkající se struktury ČSKB je čím dál více diskutovaným tématem, rozhodl jsem se z pozice závodníka k tomu také napsat pár slov a tím zkusit aspoň trochu podpořit inline bruslení v ČR.
  Inline rychlobruslení jsem se začal věnovat asi před 3 roky. Za tu dobu jsem měl čas poznat spoustu nových přátel a hlavně se seznámit s tím, jak funguje inline bruslení u nás z hlediska kvality uspořádání závodů, nominací na závody v zahraničí a hlavně ochoty funkcionářů podílet se na správě ČSKB.
  Co se týká uspořádání závodů v ČR, můžu konstatovat, že LIL a jiní dělají vše pro to,aby byly závody dobře zorganizovány. V ČR se převážně pořádají silniční závody, kde není podle mě až tak důležitá nějaká větší pozornost rozhodčích. Závody probíhají zatím bez nějakých větších konfliktů přímo při závodě.. Proto bych tématu, jsou-li potřeba rozhodčí při naších převážně silničních závodech, věnoval pozornost později. Ale nevylučuji,že se na toto téma klasickým způsobem zanevře se slovy ,,ono to tak stačí“. I silniční závody potřebují rozhodčí a technické delegáty,kteří aspoň oficiálně schválí způsobilost tratě pro pořádání závodu. Momentálně je před námi mnohem důležitější krok. Dle mého názoru by se měl restrukturalizovat celý ČSKB. Nynější funkcionáři (p. Pařík a p.Brada) svojí práci ,,pěkně flákají“. Pro mě je jejich přístup k inline rychlobruslení velice pasivní. Nevím tedy, co přináší tito lidé do inline rychlobruslení. Působí to na mě tak, jako by rozvoj inline rychlobruslení v ČR brzdili a nechtěli, aby se dál rozvíjelo podle trendů inline velmocí (Belgie,Nizozemsko,Německo,Italie,atd.). Proto si myslím, že je na místě jejich demise na posty a zvolení nových funkcionářů, kteří se zasadí o to, že inline rychlobruslení v ČR se bude rozvíjet a rozrůstat tou správnou cestou.     

Napsat komentář