Odpověď LIL teamu

Děkujeme a zveřejňujeme dopis pana Plecitého, ředitele LifeInLine Tour. Dopis je ke stažení zde: Dopis LIL Team

Děkujeme za tento dopis, vyzývající k domluvě všech účastníků současné debaty o dalším směrování in-line v ČR. O nic jiného nám, tedy skupině nespokojených se současným fungováním ČSKB, nejde. Od začátku toto deklarujeme v dopisech i na našich webových stránkách, že cílem je demokratické fungování a otevřené jednání ke všem bruslařům.

Jako první (více než před rokem) jsme se snažili současné vedení ČSKB bez úspěchu vyzvat k jednání. To se nyní snaží věc obrátit. Možnost vytvoření nové, paralelní organizace jsme vždy (a je to zdokumentováno i v zápisech ze všech schůzek, které jsme absolvovali), uváděli jako krajní možnost, která by přicházela v úvahu, pokud by současné vedení nebylo ochotno provést nutné změny, které by vedly k demokratickému, průhlednému vedení ČSKB.

V uvedeném dopise je několik nepřesností: Ohrazujeme se proti termínu, že jde o mocenský boj. Nikdy jsme nic takového nevyřkli, ani neuváděli jako náš cíl. Od počátku máme jediný cíl – a to se již poněkolikáté opakuji:

1. Okamžité přijetí nových členů – oddílů inline do ČSKB s obvyklými právy na podíl v rozhodování svazu.

2. Změna stanov a následné potvrzení této změny valnou hromadou ČSKB – návrh úpravy Stanov jsme posílali na Svaz již začátkem listopadu, dosud se k této problematice předsednictvo nevyjádřilo.

Na těchto našich požadavcích se nic nemění a není na nich nic mocenského. Pouze naplnění těchto kroků do daného termínu potvrdí, že současné vedení má zájem o klidné, jasné a průhledné řešení situace. Na termínu tohoto řešení (konec roku 2011) jsme se všichni, tedy i pánové Brada a Pařík, zastupující vedení ČSKB, dohodli na schůzce 2.11. 2011. Nevidíme tedy žádnou překážku v jednání, neboť nechceme nic neobvyklého.

L. Krupková, J. Hoidekr

 

Napsat komentář