Upřesnění

Dnes – 25.11. pan Brada zveřejnil na stránkách speedskating svůj Dopis příznivcům inline. Jen pro upřesnění vám, kteří nejste na e-mailové diskusi, uveřejňuji, že tento dopis byl odpovědí na naše konkrétní dotazy ze dne 24.11.

Myslím, že je vždy správné v zájmu objektivity uveřejňovat spolu s odpovědí i otázku, na níž je odpovídáno. Jinak se informace vytrhávají z kontextu.

Obsah našeho dotazu a návrhu k řešení, na nějž jsme dostali výše publikovanou odpověď:

Pane Paříku a Ondro Brado,

je velmi nemilé, že jste se rozhodli rozpoutat mediální válku o
budoucnosti kolečkového rychlobruslení. V takové válce nebude vítěz a
jenom poražení. Můžeme dále zveřejňovat „tendenční“ informace a různé
„zakulisní“ dohady, ale nepovede to k žádnému cíli.
Na schůzce 2. 11. a jistě i před touto schůzkou jste věděli, že jsme
nespokojeni se situací v kolečkovém rychlobruslení. Požadavek
demokratických stanov a přijetí členů je jediný, který máme, a myslíme,
že je oprávněný. Ostatní oddíly se k této iniciativě připojily. Stejně
tak jsme navrhli, že lze vše vyřešit v jeden den a velmi rychle –
přijetí oddílů za členy, uspořádání VH a hlasování o nových stanovách.
Snažíme se s vámi komunikovat více než rok ohledně platných stanov,
členství v ČSKB, soutěžních pravidel a rozhodčích. Nedostávali jsme
žádnou odpověď, případně jste poslali odpověď že, jde „o vnitřní potřeby
svazu“. Až po zmínkách o možnosti založení paralelního svazu jste byli
ochotni přijít na schůzku 2. 11., po které jsme měli pocit, že je vše na
správné cestě k reformování ČSKB. Nechceme bořit současný svaz, chceme
skutečně jen nastavit demokratická pravidla fungování . Vytvoření nového
svazu nebo „vyšachování“ současného jsou varianty, o kterých je potřeba
vědět. Zjevně až pod tíhou těchto scénářů jste pochopili, že reformu
myslíme vážně.

Pojďme rychle a průhledně vyřešit situaci v termínu konference 10. 12.
Je to termín, který jste navrhli v emailu, ještě před zveřejněním
„Pozvánky na konferenci“, ve které vyjadřujete, že konference bude
sloužit pro „zmapování názorů“ a valnou hromadu chcete uspořádat až v
lednu nebo únoru. V době elektronických komunikací nechce nikdo zbytečně
cestovat. Účast v termínu 10. 12. máme potvrzenu od několika oddílů,
které vyjádřily názor, že jsou ochotni přijet jednou ohledně důležitých
rozhodnutí nikoliv pro „mapování názorů“.

Potvrďte prosím svoji účast na konferenci 10. 12. 2011. Současně s tím
navrhujeme sejít se v přípravném výboru – Pařík, Brada, Žalud, Krupková,
Hoidekr (Březina, Novák, … ) 9. 12. a předjednat způsob, jakým
konferenci společně povedeme, tak aby byla důstojným jednáním rozumných
dospělých lidí. Souhlasíte s tímto návrhem?

S pozdravem
Honza Hoidekr
Lída Krupková
Víťa Žalud

Napsat komentář