4 komentáře: „Kalendář bohatší o další závody“

 1. Vážení kolečkáři,

  jsem opravdu potěšen, že se našlo řešení, které povede k jediné oficiální konferenci ČSKB a věřím, že se na této konferenci nalezne lepší budoucnost pro všechny příznivce inline bruslení. Naše komise se této konference určitě zúčastní.

  Jaroslav Kania
  předseda komise inline bruslení ČAUS

 2. Mohlo by se zdát, že je tedy vše v pořádku. Faktem ale zůstává, že problém, který v ČR máme rozhodně vyřešen nebyl. Debata o termínu konference byla pouze špičkou ledovce, který se z velké části skrývá pod hladinou.

  Cílem konference je a vždy bylo zajistit demokratické, průhledné a stabilní fungování svazu, tak aby pracoval pro nás bruslaře. Toho je možné dosáhnout jedině tehdy, pokud budou mít všechny sdružené oddíly možnost rovnoprávného podílení se na fungování a směřování svazu a pokud bude možné vedoucí funkcionáře svazu průběžně kontrolovat, jak dělají svou práci a v případě, že ji nebudou dělat dobře, tak mít možnost zasáhnout.

  Je proto nezbytné se co nejdříve shodnout na obsahu konference, pravidlech jejího fungování, a cílech kterých má konference dosáhnout.

  Vyžadujme proto od zástupců ČSKB každý sám za sebe resp. svůj oddíl jasné informace, co a jak se má na konferenci řešit, kdo je za přípravu které části konference zodpovědný a intenzivně na přípravě konference s ČSKB spolupracujme.

  Sám za sebe a za Inlajn.Cz nabízím, že se rád ujmu přípravy pravidel jednání a Honza jistě rád dopiluje navrhované stanovy, které je nezbytné změnit pro dokončení demokratizačního procesu.

  Nenechme si příležitost věci změnit na správně fungující proklouznout mezi prsty jen proto, že jsme unavení a otrávení z nepříjemné atmosféry, která se v posledních týdnech kolem tohoto tématu vytvořila.

Napsat komentář