Některé nové oddíly ČSKB vyvolávají otazníky

Dne 5.12. 2011 zveřejnil web speedskating.cz další nově přijaté oddíly.

Podívejme se na ně blíže:

oddíly, o nichž víme:

Inlajn.Cz – tento oddíl má snad nejdelší historii v přijímání do ČSKB. Již před dvěma lety měl od pana Paříka potvrzeno, že je členem ČSKB (dopis sekretáře svazu byl myslím zveřejněn i na stránkách inlajn.cz), aby se poté dozvěděl, že nikdy členem nebyl.webové stránky – www.inlajn.cz.

Bruslárna.cz – nově vzniklý oddíl z Brna, v jejich řadách je i letošní mistr ČR Richard Kudělásek. webové stránky tým nemá.  Závodníci týmu jezdí jak silniční, tak i dráhové závody

ISC Praha – jeden z nejstarších týmů-oddílů v ČR – funkčně i věkově. Řadu let hrají závodníci týmu prim především v kategoriích AK, velmi silné družstvo mají v ženské kategorii. Účastní se především delších silničních závodů. webové stránky: http://www.isc.estranky.cz/

KSB Liberec – klub založený již v roce 1996 jako původně ledový (short-track. Po letech minimální činnosti se jeho vedení ujal současný špičkový in-line závodník Jan Pecka. Webové stránky – http://www.ksbliberec.websnadno.cz/KSBLIBEREC.html

oddíly, o nichž toho moc nevíme:

VSK Technika Brno – o činnosti tohoto oddílu na poli inline bruslení se nám ani na přímý telefonický dotaz nepodařilo zjistit nic konkrétního, dozvěděli jsme se, že tento oddíl vede přípravku dětí se zaměřením na bruslení, ledové a hokejové. Na poli inline spolupracuje s komerčními kursy inline v Brně. webové stránky: http://www.vsktechnika.cz/inline.html

Centrum sportů Brno – o tomto inline oddílu se nedozvíme nic ani na internetu. Na dotaz na jméno vyjde buď odkaz na obchod se sportovním zbožím, který však sídlí v Praze, anebo se jedná o skupinu lidí, kteří jsou vedeni pod MV ČR – odkaz na bruslaře zde vedené – http://www.mvcr.cz/clanek/rychlobrusleni.aspx. V tomto případě by šlo však jednoznačně o ledové bruslení

Nedělám si patent na veškeré informace, takže kdo o nejasných oddílech něco víte, tak to sem prosím připište.

Tolik o nově přijatých oddílech. Možná by nyní stálo za to připomenout slova pana Plecitého z jeho otevřeného dopisu k současné nejasné situaci v ČSKB:

cituji:

„Pokud se nemýlím,
tak na svaz v tuto chvíli proudí přihlášky nových oddílů k registraci do svazu. Velmi
doporučuji proces, kdy svaz oddíly registruje, ale jejich přijetí potvrzuje svým prvním bodem
jednání právě až Valná hromada a to proto:
· aby na příslušné Valné hromadě mohly hlasovat a tedy rozhodovat o
dalším dění, mj. si i většinově zvolit NOVÉ vedení
· ale zároveň tento proces (přijmutí až Valnou hromadou) eliminuje riziko,
že si ať už jakékoliv vedení svazu v posledních dnech či týdnech přijme do
svazu loajální „oddíly“ (třeba 20), které dokáží Valnou hromadu zcela
ovládnout – tedy zmanipulovat a svým hlasováním jít na ruku tomu, či
onomu. Rozhodne-li o přijetí až většina na Valné hromadě, toto riziko
eliminujeme
· Ze stejného důvodu doporučuji, aby tuto důvěru od Valné hromady dostaly
pouze ty oddíly, které minimálně po nějakou dobu (jednu sezonu?) vyvíjejí
činnost.
· Rozdíl mezi registrací a přijmutím by měl být ten, že zatímco oddíl
registrovaný, ale zatím nepřijatý VH, může již pobírat případné benefity od
svazu, tak stále nemůže hlasovat na VH.
· Jde o jakousi poslední (většinou pouze formální) pojistku, aby se svaz
nerozšiřoval o případné problematické oddíly (fiktivní, nečinné, apod.)

Celý dopis je ke shlédnutí zde

Jak je vidět, je problém přijímání nových oddílů jedním z klíčových při budoucí reorganizaci ČSKB (je-li ovšem za stávajících podmínek vůbec možná). Jak však vychází ze současných stanov ČSKB (dosud na stránkách speedskating.cz ovšem nezveřejněných), nemá Valná hromada žádnou povinnost nové členy přijímat.

Stanovy jasně hovoří o tom, kdo a jak se může stát členem ČSKB – článek 7.+8

Jaké pravomoci má pak Valná hromada ČSKB, o tom hovoří článek 14. Nikde v tomto článku není uvedeno, že by VH měla schvalovat nové členy. Tudíž podle nynějších Stanov by oddíly uvedené na oficiálních stránkách Svazu již měly mít všechna stejná práva jako ostatní, již dříve přijatí členové ČSKB.

Pan Plecitý doporučuje jiný postup, tedy schválení nových členů až na VH – vše je potřeba diskutovat. Dosud tato povinnost ve Stanovách není. I proto, že dosud Stanovy platí, je potřeba mít na zřeteli, koho ČSKB nyní přijímá.

Na ČSKB nyní leží minimálně ještě dvě přihlášky inline oddílů – SSC Otrokovice a sportovnikurzy.cz. Předpokládáme, že přijetí těchto oddílů do ČSKB nic nebrání, jejich činnost je dlouhodobě jasná a čitelná.

1 komentář: „Některé nové oddíly ČSKB vyvolávají otazníky“

  1. Seznam, který byl oznámen jako seznam registrovaných klubů je zároveň dle stávajících stanov seznam klubů se všemi právy člena ČSKB. Neexistuje žádná zmínka o tom, že by měly být kluby přijaty až po schválení VH. Registrace je konečný proces přijetí klubu za člena ČSKB. 

Napsat komentář