ME – den třetí

IMG_8015Třetím závodním dnem se završilo dráhové ME v Oostende. Před námi je ještě silniční ME a maraton.

Dráhová část byla pro české barvy velmi úspěšná. Po loňské první individuální medaili Zdeňka Sejpala (bronz) si z první části letošního ME odvážíme již 5 medailí. A mohlo jich být víc.

Pokračování textu ME – den třetí

Konference o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR

Minulý týden vyzval Český svaz kolečkového bruslení bruslaře k účasti na konferenci. V pozvánce neuvedli, že na tomto postupu jsme se dohodli na schůzce konané 2. 11. a cílem konference má být nastavení demokratických principů v ČSKB.
V článku naleznete bližší informace o konání konference, včetně návrhu programu jednání.

Na výzvu konání konference jsem představitelům ČSKB odpověděli následujícím dopisem.


Pánové,
děkujeme za zaslání informace o termínu konání inline konference. Vzhledem k tomu, že jediný možný termín konání dle závěrů schůzky ze dne 2.11. 2011 je sobota 10.12., svoláváme tedy na toto datum Konferenci o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR. Konference se uskuteční 10.12. 2011 ve 13:00 (hodina se dá ještě dle vašich možností posunout) v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, číslo místnosti upřesníme. Prosíme vás o zpřístupnění informace o místě a čase i na webech, které máte k dispozici.

Cílem konference má být dle dohody z 2. 11. nastavení demokratických principů fungování inline rychlobruslení v ČR a tomu by tedy měl odpovídat i následující program:

  1. Prezentace účastníků (klub, jména, data narození, atd) – přidělení hlasovacího lístku každému klubu.
  2. Návrh a schválení jednacího řádu
  3. Stručné shrnutí událostí uplynulých měsíců
  4. Zpráva ČSKB o závěrech jednání členů ČSKB k 13. 11. 2011 – viz bod 4. zápisu z 2. 11. 2011
  5. Představení možných variant dalšího postupu (viz možnosti z 2.11.)
  6. Přestávka + přihlášky účastníků do diskuze
  7. Diskuzní příspěvky účastníků
  8. Přijetí nových členů do ČSKB a oznámení o konání Valné hromady ČSKB (nejlépe po skončení konference)
  9. Přijetí usnesení o dalším postupu jednou z možných variant.
  10. Závěr

Uvítáme návrhy na zařazení dalších bodů do programu.


Důležitá data konference

Datum a čas:
10.12. 2011 ve 13:00
Místo:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín
číslo místnosti bude upřesněno