Celostátní inline konference z pohledu účastníka

V příloze předkládáme přímý přepis písemného osobního  záznamu (L. Krupková, D. Krupka) veřejné celostátní inline konference, která se konala 14.1. 2011 v Brně- Líšni.

Konference trvala od 11:00 do cca 18:00 s pauzou na oběd a krátkými přestávkami). Jistě zde není vše, chybí část dotazů z pléna. Proto prosím, kdo si poznámky také dělal, nechť je zašle (mail je v kontaktech) a tento neúplný záznam doplní. Jde jen o přímé zápisky z místa konání, občas vynechány některé pasáže – buď jsem nestíhala, nebo jsem se příliš zaposlouchala.. Bohužel nebyl pořízen audiozáznam, tedy tyto zápisky mají sloužit k tomu, aby to, co bylo na konferenci řečeno, nezapadlo v zapomnění.

Nečiním si jakýkoli nárok na doslovný zápis. Také je možné, že tam najdete někdo nějakou chybu ve jménech diskutujících – za to se předem omlouvám. Diskuse byla často bouřlivá – jednotlivé příspěvky šly velmi rychle za sebou. Některé body programu splývaly s jinými, v zápisu jsem dodatečně nijak neupravovala. Vzhledem k tomu, že se řada lidí ptá, co jsme v Brně vlastně dělali, tak proto jsem poskytla svůj vlastní písemný záznam. Mnohé v něm chybí – zvlášť pompřestávce na oběd. V záznamu ponechávám i své poznámky – leckdy jen popisují atmosféru. Jde však o autentický záznam, vše mám ručně zapsáno k doložení.

Prezenční listina byla poslána, je pravděpodobně na předsedncitvu ČSKB.

Ludmila Krupková

Celostátní inline konference zápis Krupkova

Valná hromada a konference v jednom dni?

S menším zpožděním (vánočním) přetiskujeme text otevřeného mailu adresovaného vedení ČSKB. V něm zástupci oddílu Bruslárna.cz opět shrnují závěry jednání 14 oddílů z 10.12. a znovu vyzývají vedení ČSKB k uspořádání jediné konference spojené rovnou s valnou hromadou.
K uvedenému návrhu se připojil i oddíl KSBM s tím, že navrhuje vzhledem k svátkům posunout termín konce hlasování do 3.1. 2012.
ČSKB sice zareagoval na výzvu z 10.12. zveřejněním oddílů ČSKB s kontakty, ale již nijak nekomentoval třetí část výzvy – právě problematiku uspořádání valné hromady.
Níže otevřený dopis Martina Kuděláska (Bruslárna.cz)

Vážení přátelé a milovníci inline sportu,

 

Dne 20.12. jsme se konečně  dočkali na  oficiálních stránkách ČSKB zveřejnění seznamu

27 klubů, seznamu, který však podle současného vedení ČSKB není seznamem právoplatných členů ČSKB, ale seznamem

stávajících členů a nově registrovaných-čekatelů.

Zásadní rozdíl je v tom, že „registrovaní členové“, i když to zásadně odporuje platným

stanovám ČSKB budou teprve za právoplatné členy přijati na VH ČSKB, která je ovšem termínově v nedohlednu.

 

Na 14.1.2012 je dle stávajícího vedení ČSKB hlasováním klubů svolána a organizována „konference“, zatím na neurčeném místě, a s neznámým programem, ale

co je nejdůležitější „konference“ neudělá z „registrovaných“ členů-čekatelů  skutečné členy s hlasovacím právem.

 

Dne 10.12. proběhla mezi Prahou, Hradcem K a Brnem Skype konference za účasti 14 klubů inline, vetšinou „registrovaných“ – čekatelů, ze které zcela jasně vyplynula

hlavní a zcela zásadní priorita těchto klubů :

–        Přijetí nových členů-klubů do ČSKB

–        Změna stanov ČSKB tak, aby tyto ctily demokratické principy a rozvoj kolečkového bruslení v ČR

–        Volba nových orgánů ČSKB

Toto se podle stávajícího vedení ČSKB může uskutečnit pouze na VH.

 

Z toho tedy jasně vyplývá, že  pro téměř polovinu inline klubů v ČR je prioritní VH ČSKB s výše uvedenými zcela zásadními 3 body a nikoliv pouze konference.

Navíc je organizování více takových hromadných akcí či účast na nich v brzkém sledu za sebou pro celou řadu klubů časově i nákladově (cestování) náročné.

 

Proto Bruslarna .CZ  navrhuje a doporučuje vedení ČSKB za dané situace provést

věřejné emailové demokratické hlasování

s uzavírkou k 31.12.2011 o tom, zda-li se 14-1-2012 má konat již VH ČSKB nebo pouze jen konference ČSKB.

Pevně věříme, že vedení ČSKB v duchu proklamované demokracie svého jednání najde odvahu zveřejnit tento příspěvek na stránkách ČSKB

a toto hlasování  obratem vyhlásit na stránkách ČSKB.

Navrhujeme, aby se všichni vyjadřovali jednoduše a srozumitelně mailem všem 27 klubům , resp. jejich zástupcům, uvedených

ve zveřejněném seznamu z 20.12., zda-li dne 14-1-2012 má být uspořádána VH nebo jen Konference ČSKB.

Pevně věříme, že vedení ČSKB i všech 27 zveřejněných klubů bude výsledek takového demokratického hlasování plně respektovat a v 

případě VH zahájí neprodleně konzultace (stačí emailové) o připomínkách k novým stanovám ČSKB.

 

Z důvodu maximální dostupnosti tohoto návrhu pro všechny žádáme o zveřejnění tohoto příspěvku i na

dalších www stránkách, inlajn.cz, svetkolecek.cz, resp. dalších klubových stránkách.

Tento navrh bude rovněž k vyjádření na Facebooku (zadejte si hledat ČSKB).

Konference bude 14.1.2012

Podle právě uveřejněné zprávy na stránkách speedskating jste rozhodli, že datum konference se posouvá o měsíc na 14.1.2011. Předpokládáme, že se ČSKB s námi dohodne na místě konání a že bude postupovat ve spolupráci s námi, kteří jsme tato jednání vyvolali.

Na konferenci se  budeme spolu s ČSKB podílet, neboť tak zněla dohoda z 2.11.2011 – uspořádat společnou konferenci, aby nešlo pouze o debatní kroužek, ale aby konference měla jasné závěry směřující k reformě ČSKB.

Stále platí, že ČSKB navrhneme, že program, jednací řád a organizační záležitosti předjednáme na schůzce předem tak, aby konference měla jasný směr a jasné vedení.

L. Krupková