Valná hromada ČSKB

Hlasování o termínu valné hromady bylo ukončeno, většinou byl zvolen termín úterý 21. února 2012. Definitivní potvrzení termínu je nyní na předsedovi ČSKB Petru Novákovi.

VH se pravděpodobně bude konat v Praze, čas a místo bude upřesněno. Bližší informace na stránkách speedskating.cz

Celostátní inline konference z pohledu účastníka

V příloze předkládáme přímý přepis písemného osobního  záznamu (L. Krupková, D. Krupka) veřejné celostátní inline konference, která se konala 14.1. 2011 v Brně- Líšni.

Konference trvala od 11:00 do cca 18:00 s pauzou na oběd a krátkými přestávkami). Jistě zde není vše, chybí část dotazů z pléna. Proto prosím, kdo si poznámky také dělal, nechť je zašle (mail je v kontaktech) a tento neúplný záznam doplní. Jde jen o přímé zápisky z místa konání, občas vynechány některé pasáže – buď jsem nestíhala, nebo jsem se příliš zaposlouchala.. Bohužel nebyl pořízen audiozáznam, tedy tyto zápisky mají sloužit k tomu, aby to, co bylo na konferenci řečeno, nezapadlo v zapomnění.

Nečiním si jakýkoli nárok na doslovný zápis. Také je možné, že tam najdete někdo nějakou chybu ve jménech diskutujících – za to se předem omlouvám. Diskuse byla často bouřlivá – jednotlivé příspěvky šly velmi rychle za sebou. Některé body programu splývaly s jinými, v zápisu jsem dodatečně nijak neupravovala. Vzhledem k tomu, že se řada lidí ptá, co jsme v Brně vlastně dělali, tak proto jsem poskytla svůj vlastní písemný záznam. Mnohé v něm chybí – zvlášť pompřestávce na oběd. V záznamu ponechávám i své poznámky – leckdy jen popisují atmosféru. Jde však o autentický záznam, vše mám ručně zapsáno k doložení.

Prezenční listina byla poslána, je pravděpodobně na předsedncitvu ČSKB.

Ludmila Krupková

Celostátní inline konference zápis Krupkova

Konference o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR

Minulý týden vyzval Český svaz kolečkového bruslení bruslaře k účasti na konferenci. V pozvánce neuvedli, že na tomto postupu jsme se dohodli na schůzce konané 2. 11. a cílem konference má být nastavení demokratických principů v ČSKB.
V článku naleznete bližší informace o konání konference, včetně návrhu programu jednání.

Na výzvu konání konference jsem představitelům ČSKB odpověděli následujícím dopisem.


Pánové,
děkujeme za zaslání informace o termínu konání inline konference. Vzhledem k tomu, že jediný možný termín konání dle závěrů schůzky ze dne 2.11. 2011 je sobota 10.12., svoláváme tedy na toto datum Konferenci o budoucím vývoji inline rychlobruslení v ČR. Konference se uskuteční 10.12. 2011 ve 13:00 (hodina se dá ještě dle vašich možností posunout) v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, číslo místnosti upřesníme. Prosíme vás o zpřístupnění informace o místě a čase i na webech, které máte k dispozici.

Cílem konference má být dle dohody z 2. 11. nastavení demokratických principů fungování inline rychlobruslení v ČR a tomu by tedy měl odpovídat i následující program:

 1. Prezentace účastníků (klub, jména, data narození, atd) – přidělení hlasovacího lístku každému klubu.
 2. Návrh a schválení jednacího řádu
 3. Stručné shrnutí událostí uplynulých měsíců
 4. Zpráva ČSKB o závěrech jednání členů ČSKB k 13. 11. 2011 – viz bod 4. zápisu z 2. 11. 2011
 5. Představení možných variant dalšího postupu (viz možnosti z 2.11.)
 6. Přestávka + přihlášky účastníků do diskuze
 7. Diskuzní příspěvky účastníků
 8. Přijetí nových členů do ČSKB a oznámení o konání Valné hromady ČSKB (nejlépe po skončení konference)
 9. Přijetí usnesení o dalším postupu jednou z možných variant.
 10. Závěr

Uvítáme návrhy na zařazení dalších bodů do programu.


Důležitá data konference

Datum a čas:
10.12. 2011 ve 13:00
Místo:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín
číslo místnosti bude upřesněno

Objasnění struktury ČSKB a ČUKB

Vzhledem k četným dotazům, kterými se řada z vás na nás obrací, „přetiskujeme“ jasná schémata struktury České unie kolečkových bruslí (zastřešující orgán všech kolečkových sportů) a Českého svazu kolečkové bruslení (Sdružení zastupující inline rychlobruslení) z webu www.inlajn.cz. Společně se snažíme o vyjasnění situace, neboť nikde jinde podobné informace nejsou k nalezení. Pokud budete mít další dotazy, klidně se na nás zase obraťte – v komentářích, mailem nebo telefonicky – kontakty jsou v rubrice redakce.

Struktura_CUKB

Struktura_CSKB

 

InLine pro život

Bruslařský seriál LifeInline se podle portálu www.kolopro.cz stane pro rok 2012 součástí známého seriálu závodů pořádaných společností Česká spořitelna MTB Team.

Již od roku 2000 pořádá MTB Team známý seriál amatérských závodů na horských kolech – Kolo pro život. V loňském roce pak k tomuto podniku přibyl i seriál závodů v bílé stopě – Stopa pro život – pro amatérské běžce na lyžích.

V příštím roce se tedy můžeme těšit na náš – bruslařský – seriál LifeInLine pod patronací České spořitelny. To by mohlo vnést do letos poměrně stojatých vod našich silničních závodů čerstvý vítr. Více informací zatím není k dispozici, jen že se LIL ukázal pod hlavičkou ČS MTB Teamu na brněnském veletrhu Bike Brno&Sport Life (10.-11. 11.). Držme palce, ať se vše podaří.

 

Situace kolem změn v ČSKB

Jak již mnozí jistě zaznamenali, snažíme se v posledním roce společně s kolegy z webu Inlajn.cz informovat o dění na poli našeho zastřešujícího orgánu – Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Již dlouhou dobu upozorňujeme na nízkou úroveň činnosti ČSKB, na nedostatek informací vycházejících z ČSKB, na to, že zvolení výkonní funkcionáři ČSKB nejenže pracují až (a jenom) pod tlakem veřejnosti – tedy nás bruslařů, ale v podstatě nejsou ani známi – na webu svazu nejsou zveřejněni.

Práce, která se od zastřešujícího orgánu vyžaduje, prostě v našem sportu chybí.  Vzhledem k tomu, že náš sport tuto práci potřebuje, že bez řádné koncepce se jen těžko bude dále rozvíjet, snažili jsme se vyvolat jednání, které by vedlo k nápravě stávající situace. Kam jsme se zatím dostali, si přečtěte dále. Souhrnnou informaci zveřejňujeme společně s webem inlajn.cz.

Info listopad 2011

Po maratónském mistrovském závodě v Račicích jsme svolali schůzku zástupců oddílů kolečkového rychlobruslení. Hlavním tématem byl současný stav kolečkového rychlobruslení a fungování Českého svazu kolečkového bruslení (ČSKB). Od té doby uběhly dva měsíce a zrekapituluji, jaký je současný stav věcí.

Schůzka v Račicích byla svolána narychlo tři dny před konáním závodu. Všechny oddíly plánovaly, že se závodu zúčastní, proto nebyl problém se sejít. Oddíly vyslovily nespokojenost se současným fungováním ČSKB a společně jsme vytvořili závěry, které se dají shrnout do těchto bodů.

 1. Nutnost poskytování informací – o dění v inline v ČR i v zahraničí, o principech fungování sportovních organizací a možnostech financování sportu, o principech reprezentace atd.
 2. Trenérství – chybějící koncepce a metodika trénování především v kategoriích dětí a mládeže
 3. Rozhodčí – chybějící rozhodčí a informace o možnostech získání rozhodcovské kvalifikace
 4. Financování – nejasné nebo spíše žádné informace o možnostech finanční podpory oddílů ze strany státu, svazu či dalších organizací
 5. Demokratické principy ČSKB – nejasné stanovy, nejasné vedení svazu a neprůhledné rozhodování
 6. Členská základna – naprosto není jasné, kdo je a kdo není členem ČSKB, ani jak se členem stát. Principy registrace a její zavedení.

Na schůzce byli přítomni zástupci oddílů Inlinetalent, SSCO Otrokovice, SKK Kladno, TempishInline Olomouc, Powerslide.cz, BK Náchod, Bruslárna.cz, KSBM Praha a Inlajn.Cz. Podporu těmto závěrům ještě vyjádřili ISC Praha, Sokol Běchovice a Inline Veselí nad Moravou

Mimo schůzku probíhá už více než rok jednání o přistoupení inline alpine slalomu (CILA) a freestyle bruslení do České unie kolečkových bruslí (ČUKB) jako další zastoupené sporty pod FIRS. Díky velké iniciativě Martina Kuděláska (CILA) byla uspořádána schůzka se zástupcem inline hokeje p. Březinou o situaci v českém kolečkovém bruslení. Na této schůzce byl prezentován návrh změn stanov ČUKB, kde by byly zastoupeny nové sporty svými svazy. Současně byla řešena špatná situace v ĆSKB, kdy zástupci CILA a freestyle vyjádřili podporu k vyřešení stavu ČSKB před dohodou o reformování ČUKB.

Pan Březina následně svolal schůzku zástupců ČSKB a zástupců rychlobruslařských oddílů na 2. listopad. Na schůzce se sešli p. Březina (Inlinehokej a ČUKB), p. Kudělásek a p. Váchal (CILA) p. Pařík a p. Brada (ČSKB) a jako zástupci oddílů ze schůzky Lída Krupková a já.

Závěrem schůzky bylo:

 1. ČSKB zveřejní (zašle mailem účastníkům schůzky) současné členy ČSKB a od nás dostane seznam oddílů, které nesouhlasí se současným stavem ČSKB.
 2. ČSKB do 13. 11. 2011 projedná a navrhne se členy ČSKB možnost změn uvnitř ČSKB. O tomto jednání nás bude do daného termínu 13. 11. informovat o závěrech z těchto jednání.
 3. Výsledkem by měla být konference všech rychlobruslařských oddílů konaná koncem listopadu (až začátkem prosince) ve víkendovém termínu.
 4. Předali jsme ČSKB návrh na změnu stanov se skutečně demokratickými principy v v písemné podobě a následně zaslali mailem v elektronické podobě tak, aby je ČSKB mohl rozeslat svým členům k diskusi.

V současné době jsem už dostal oficiální informaci od sekretáře ČSKB p. Paříka o členech ČSKB. Současní členové ČSKB jsou: KSBM Praha (DDM Modřany), RK Chrudim, BK Náchod, KRS Svratka (Nowis Team), BOJ Žďár n/S, KSB Ostrov, BZK Praha, KSB Benátky, Sokol Běchovice a BK Žďár

Na vyžádání jsme rovněž dostali soubor s platnými stanovami ČSKB. Je to první zveřejnění stanov ČSKB po téměř dvouletém naléhání na jejich zveřejnění. Bohužel došlo k záměně souboru přiloženého v emailu a tedy čekáme na doručení správné verze.

Dnes v pondělí 14 .11. jsme zatím nedostali žádné vyjádření ČSKB.

Aktualizace 15.11.2011: stanovy_CSKB_1998.

Jan Hoidekr, Inlajn.Cz,

L. Krupková (KSBM, svetkolecek.cz), V. Žalud (Inlajn.Cz)

FIRS má nový web

FIRS – Fédération Internationale de Roller Sports má nový web. Laděný je tentokráte do šedé barvy, přináší přehlednější úvodní stránku. Více informací přináší Sabatino Aracu, současný prezident FIRSu v samostatném článku. Stránky jsou celkově lépe třízené a uživatel tak najde takřka vždy to, co hledá.

Schválně, kdo najde jako první informace o České  republice?

[poll id=“10″]

K2 2011

K2 představuje své modely pro rok 2011. Každému modelu a novince je věnováno jedno video.  Zajímavé je, že se na videích objevují kolečka StarGrip, která se dle našeho zdroje již dva roky nevyrábí. K2 se u svých modelů hodně zaměřila na Hi-Lo rámy, které mají přední pár koleček menší než zadní pár (typicky 90-90-100-100 či 100-100-110-110).

Zdroj: K2 Skate: http://www.k2skates.com/ a YouTube Channel

Re: Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu [Aktualizace]

Po zveřejnění článku Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu nám přišel od pořadatelů LifeInLine dopis s prosbou o zveřejnění reakce. Protože jednáme fér a snažíme se být webem otevřeným všem názorům, zveřejňujeme níže celý text. A těšíme se na vaše komentáře.

Původní článek

Je to smutné, ale je to tak. Člověk by se skoro zaradoval, když na povrch „vyplula“ Pravidla a ostatní dokumenty ČSKB, které nebyly dlouhou dobu veřejně přístupné. Když však začneme pročítat hlouběji, musíme se zákonitě začít chmuřit.

Už například proto, že na „oficiálních“ stránkách Svazu je Výzva pořadatelům o podání přihlášek na pořádání mistrovských závodů. Jednou větou (dokumentem), je ale zároveň řečeno, že všechny závody Českého poháru jsou rozebrány(ehm, přesněji zabrány).

Závody Českého poháru v in-line půlmaratónu jsou součástí seriálu závodů LifeInLine Tour. Český pohár je seriál jednodenních závodů jednotlivců.

Kdy proběh výběr pořadatele, či zda vůbec proběhl se asi nedozvíme.

Aktualizace: proběhl před čtyřmi roky, podepsána byla smlouva na 5 let.

Zároveň je zvláštní, že ačkoliv se jedná o Český pohár pod hlavičkou ČSKB, nezávodí se podle přesných pravidel ČSKB, ale :

Závodí se v souladu s pravidly Českého poháru a seriálu LIL a v duchu mezinárodních pravidel pro in-line závody FIRS

Proč jen v duchu nevím. A jak se řeší případné rozpory mezi pravidly LIL a ČSKB se neuvádí. Je tak teoreticky možné, že pokud LIL dá do pravidel klauzuli, že každý Novák dostane jen za účast 400 bodů, pak je málo pravděpodobné, že na prvních 10 místech bude někdo jiný. A nebo jsou již pravidla ČSKB a LIL tak srostlá, že konflikty nejsou možné…?

Stejně tak očekávaný kalendář závodů asi nebude k mání dříve, než funkcionáři LIL dojednají všechny závody. A to se koneckonců dozvíme na nových stránkách.

Co se tedy změnilo?!

Odpověď na článek:

Neokopávejme si kotníky

Žijeme v demokracii a tak může každý říkat a psát, co se mu zlíbí. Je dobré, že veřejný mediální prostor už nepatří jedné straně a je otevřený pluralitě názorů, ale na druhou stranu jsou především otevřená internetová media zaplavována spoustou balastu a hloupostí. Blog si může založit, s prominutím, každý blbec. Mezi nešťastné pokusy o ironickou filipiku patří bohužel i článek s titulkem Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu.
Autor píše: „Už například proto, že na „oficiálních“ stránkách Svazu je Výzva pořadatelům o podání přihlášek na pořádání mistrovských závodů. Jednou větou (dokumentem) je ale zároveň řečeno, že všechny závody Českého poháru jsou rozebrány (ehm, přesněji zabrány).“ Každý, kdo se jen zpovzdálí zajímá o sport, ví, že mistrovství ČR a České poháry jsou ve všech sportovních odvětvích dvě odlišné soutěže. Závody Českého poháru v in-line bruslení nejsou ani rozebrány, ani zabrány. Byly přiděleny pořadateli seriálu LIL Tour na základě již pětiletého kontraktu, který je výhodný pro ČSKB, ale především pro in-line bruslaře v Česku, protože jim nabízí kvalitní dlouhodobou a oficiální soutěž, která zde nebyla.
Kdy proběhl výběr pořadatele Českého poháru a zda vůbec proběhl, to se prý podle autora nikdy nedozvíme. In-line bruslaři v této zemi ale vědí, že kontrakt byl podepsán v roce 2006 (rok po absolvování prvního a velmi úspěšného ročníku LIL Tour) a oficiální Český pohár vzniknul na základě vzájemné spolupráce ČSKB a LIL Teamu. Nikdo jiný o pořádání ČP v té době zájem neměl a ani nebyl schopný zajistit sofistikovanou organizační podobu poháru, proto výběr žádný být nemohl.
Autor nechápe, že se závodí „v souladu s pravidly Českého poháru a seriálu LIL a v duchu mezinárodních pravidel pro in-line závody FIRS“. A ptá se, jak se řeší rozpory mezi pravidly LIL a ČSKB. Rozpory se řešit nemohou, neexistují! Autoru uniklo, že jeden ze závodů seriálu LIL Tour se podařilo povýšit na statut Světového poháru a i ostatní závody seriálu jezdí zahraniční jezdci, tudíž je nutné ctít pravidla FIRS. Autorova úvaha o možném zvýhodnění Nováků ze strany LIL je pak trapná hloupost.
Autora v závěru rozhořčuje fakt, že „očekávaný kalendář závodů asi nebude k mání dříve, než funkcionáři LIL dojednají všechny závody“. Ano, nebude, ale proč ten údiv? Autor asi přehlédl, že se v zemi konaly komunální volby a na radnicích většiny měst se v posledních týdnech vyměnili primátoři i jejich náměstci, tedy lidé, s nimiž je nutné nyní jednat. Netuším, jaké má zkušenosti autor kritického článku s pořádáním závodů, ale bez jednání s představiteli radnic neuskutečníte ani oficiální turnaj v cvrnkání kuliček, natož pak masovou akci s celodenním záborem veřejného prostoru a komunikací. Čekat, až se vše dojedná, je nezbytné, nastřílet předběžné termíny a ty zveřejnit bez souhlasu radnic, by bylo velice neseriózní. LIL Team seriózní je.
V článku jsem našel jedinou větu, s níž lze souhlasit – že vše se in-lineři dozvědí na nových webových stránkách LIL Tour. Jedna logická věta v celém článku, to je dost málo. Z hlediska faktů, použiji-li část titulku kritického článku, k smíchu je spíše autor. Ten v závěru použil dramatické zvolání: Co se tedy změnilo?!
Od počátku spolupráce ČSKB a LIL Tour se toho změnilo v in-line bruslení opravdu hodně: Česko má Český pohár, mistrovské závody, několik seriálů, vznikly spousty sportovních klubů, které se věnují dětem a mládeži, zvýšila se kvalita závodů i závodníků, Ostrava je součástí Světového poháru, řada závodů je v televizi, o in-line bruslení se píše v mediích. To tady dříve nebylo. Je to málo změn?
Konstruktivní kritika je na místě, ale článek Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu je bulvárním, zlým a hloupým kopancem. Nenechme si podobnými kopanci otravovat prostředí, které ze sportovní periferie míří mezi respektovaná sportovní odvětví. Zažili jsme to v triatlonu, kde podobné okopávání kotníků úspěšných ze strany závistivců vyústilo ve svazový puč, který na dlouhé roky srazil bohatý a úspěšný sport do finanční, organizátorské, sportovní i mediální bídy, z níž vyčnívala a vyčnívá jen hrstka úspěšných jednotlivců, kteří nejsou závislí na svazových penězích. Není hlupákem ten, kdo chybuje, ale ten, kdo chyby opakuje.

Martin Plecitý
LifeInLine Team

Více než bruslení

Již nějakou dobu se objevují zajímavé „mašiny“ pro zájemce o „tak trochu jiný“ druh bruslení. Ať již přidávají motor, úložný prostor nebo jsou zkrátka jen pro zábavu. Jedny z nejznámnějších jsou Skatedrive, EasyGlider a FlyRad.


Skaterdriver

raid des Cévennes en skatedrive novembre 2010
EasyGlider

FlyRad

MS v Guarne – novinky, online přenosy

Máme pro vás několik zajímavých odkazů, které se týkají probíhajícího MS. Roller.tv připravila online přenos ze závodů, který můžete sledovat na této adrese: LiveStream na Roller.tv. Časový rozvrh vysílání je zde ScheduleGuarne2010.pdf, 84,2 kB.

Fotografie ze Zahajovacího ceremoniálu jsou na FB Bontu.

Dojmy z centra dění jsou k přečtení na Twitteru Kalona Dobbina, Joeyho Mantii nebo webu spagetta.