Některé nové oddíly ČSKB vyvolávají otazníky

Dne 5.12. 2011 zveřejnil web speedskating.cz další nově přijaté oddíly.

Podívejme se na ně blíže:

oddíly, o nichž víme:

Inlajn.Cz – tento oddíl má snad nejdelší historii v přijímání do ČSKB. Již před dvěma lety měl od pana Paříka potvrzeno, že je členem ČSKB (dopis sekretáře svazu byl myslím zveřejněn i na stránkách inlajn.cz), aby se poté dozvěděl, že nikdy členem nebyl.webové stránky – www.inlajn.cz.

Bruslárna.cz – nově vzniklý oddíl z Brna, v jejich řadách je i letošní mistr ČR Richard Kudělásek. webové stránky tým nemá.  Závodníci týmu jezdí jak silniční, tak i dráhové závody

ISC Praha – jeden z nejstarších týmů-oddílů v ČR – funkčně i věkově. Řadu let hrají závodníci týmu prim především v kategoriích AK, velmi silné družstvo mají v ženské kategorii. Účastní se především delších silničních závodů. webové stránky: http://www.isc.estranky.cz/

KSB Liberec – klub založený již v roce 1996 jako původně ledový (short-track. Po letech minimální činnosti se jeho vedení ujal současný špičkový in-line závodník Jan Pecka. Webové stránky – http://www.ksbliberec.websnadno.cz/KSBLIBEREC.html

oddíly, o nichž toho moc nevíme:

VSK Technika Brno – o činnosti tohoto oddílu na poli inline bruslení se nám ani na přímý telefonický dotaz nepodařilo zjistit nic konkrétního, dozvěděli jsme se, že tento oddíl vede přípravku dětí se zaměřením na bruslení, ledové a hokejové. Na poli inline spolupracuje s komerčními kursy inline v Brně. webové stránky: http://www.vsktechnika.cz/inline.html

Centrum sportů Brno – o tomto inline oddílu se nedozvíme nic ani na internetu. Na dotaz na jméno vyjde buď odkaz na obchod se sportovním zbožím, který však sídlí v Praze, anebo se jedná o skupinu lidí, kteří jsou vedeni pod MV ČR – odkaz na bruslaře zde vedené – http://www.mvcr.cz/clanek/rychlobrusleni.aspx. V tomto případě by šlo však jednoznačně o ledové bruslení

Nedělám si patent na veškeré informace, takže kdo o nejasných oddílech něco víte, tak to sem prosím připište.

Tolik o nově přijatých oddílech. Možná by nyní stálo za to připomenout slova pana Plecitého z jeho otevřeného dopisu k současné nejasné situaci v ČSKB:

cituji:

„Pokud se nemýlím,
tak na svaz v tuto chvíli proudí přihlášky nových oddílů k registraci do svazu. Velmi
doporučuji proces, kdy svaz oddíly registruje, ale jejich přijetí potvrzuje svým prvním bodem
jednání právě až Valná hromada a to proto:
· aby na příslušné Valné hromadě mohly hlasovat a tedy rozhodovat o
dalším dění, mj. si i většinově zvolit NOVÉ vedení
· ale zároveň tento proces (přijmutí až Valnou hromadou) eliminuje riziko,
že si ať už jakékoliv vedení svazu v posledních dnech či týdnech přijme do
svazu loajální „oddíly“ (třeba 20), které dokáží Valnou hromadu zcela
ovládnout – tedy zmanipulovat a svým hlasováním jít na ruku tomu, či
onomu. Rozhodne-li o přijetí až většina na Valné hromadě, toto riziko
eliminujeme
· Ze stejného důvodu doporučuji, aby tuto důvěru od Valné hromady dostaly
pouze ty oddíly, které minimálně po nějakou dobu (jednu sezonu?) vyvíjejí
činnost.
· Rozdíl mezi registrací a přijmutím by měl být ten, že zatímco oddíl
registrovaný, ale zatím nepřijatý VH, může již pobírat případné benefity od
svazu, tak stále nemůže hlasovat na VH.
· Jde o jakousi poslední (většinou pouze formální) pojistku, aby se svaz
nerozšiřoval o případné problematické oddíly (fiktivní, nečinné, apod.)

Celý dopis je ke shlédnutí zde

Jak je vidět, je problém přijímání nových oddílů jedním z klíčových při budoucí reorganizaci ČSKB (je-li ovšem za stávajících podmínek vůbec možná). Jak však vychází ze současných stanov ČSKB (dosud na stránkách speedskating.cz ovšem nezveřejněných), nemá Valná hromada žádnou povinnost nové členy přijímat.

Stanovy jasně hovoří o tom, kdo a jak se může stát členem ČSKB – článek 7.+8

Jaké pravomoci má pak Valná hromada ČSKB, o tom hovoří článek 14. Nikde v tomto článku není uvedeno, že by VH měla schvalovat nové členy. Tudíž podle nynějších Stanov by oddíly uvedené na oficiálních stránkách Svazu již měly mít všechna stejná práva jako ostatní, již dříve přijatí členové ČSKB.

Pan Plecitý doporučuje jiný postup, tedy schválení nových členů až na VH – vše je potřeba diskutovat. Dosud tato povinnost ve Stanovách není. I proto, že dosud Stanovy platí, je potřeba mít na zřeteli, koho ČSKB nyní přijímá.

Na ČSKB nyní leží minimálně ještě dvě přihlášky inline oddílů – SSC Otrokovice a sportovnikurzy.cz. Předpokládáme, že přijetí těchto oddílů do ČSKB nic nebrání, jejich činnost je dlouhodobě jasná a čitelná.

Re: Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu [Aktualizace]

Po zveřejnění článku Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu nám přišel od pořadatelů LifeInLine dopis s prosbou o zveřejnění reakce. Protože jednáme fér a snažíme se být webem otevřeným všem názorům, zveřejňujeme níže celý text. A těšíme se na vaše komentáře.

Původní článek

Je to smutné, ale je to tak. Člověk by se skoro zaradoval, když na povrch „vyplula“ Pravidla a ostatní dokumenty ČSKB, které nebyly dlouhou dobu veřejně přístupné. Když však začneme pročítat hlouběji, musíme se zákonitě začít chmuřit.

Už například proto, že na „oficiálních“ stránkách Svazu je Výzva pořadatelům o podání přihlášek na pořádání mistrovských závodů. Jednou větou (dokumentem), je ale zároveň řečeno, že všechny závody Českého poháru jsou rozebrány(ehm, přesněji zabrány).

Závody Českého poháru v in-line půlmaratónu jsou součástí seriálu závodů LifeInLine Tour. Český pohár je seriál jednodenních závodů jednotlivců.

Kdy proběh výběr pořadatele, či zda vůbec proběhl se asi nedozvíme.

Aktualizace: proběhl před čtyřmi roky, podepsána byla smlouva na 5 let.

Zároveň je zvláštní, že ačkoliv se jedná o Český pohár pod hlavičkou ČSKB, nezávodí se podle přesných pravidel ČSKB, ale :

Závodí se v souladu s pravidly Českého poháru a seriálu LIL a v duchu mezinárodních pravidel pro in-line závody FIRS

Proč jen v duchu nevím. A jak se řeší případné rozpory mezi pravidly LIL a ČSKB se neuvádí. Je tak teoreticky možné, že pokud LIL dá do pravidel klauzuli, že každý Novák dostane jen za účast 400 bodů, pak je málo pravděpodobné, že na prvních 10 místech bude někdo jiný. A nebo jsou již pravidla ČSKB a LIL tak srostlá, že konflikty nejsou možné…?

Stejně tak očekávaný kalendář závodů asi nebude k mání dříve, než funkcionáři LIL dojednají všechny závody. A to se koneckonců dozvíme na nových stránkách.

Co se tedy změnilo?!

Odpověď na článek:

Neokopávejme si kotníky

Žijeme v demokracii a tak může každý říkat a psát, co se mu zlíbí. Je dobré, že veřejný mediální prostor už nepatří jedné straně a je otevřený pluralitě názorů, ale na druhou stranu jsou především otevřená internetová media zaplavována spoustou balastu a hloupostí. Blog si může založit, s prominutím, každý blbec. Mezi nešťastné pokusy o ironickou filipiku patří bohužel i článek s titulkem Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu.
Autor píše: „Už například proto, že na „oficiálních“ stránkách Svazu je Výzva pořadatelům o podání přihlášek na pořádání mistrovských závodů. Jednou větou (dokumentem) je ale zároveň řečeno, že všechny závody Českého poháru jsou rozebrány (ehm, přesněji zabrány).“ Každý, kdo se jen zpovzdálí zajímá o sport, ví, že mistrovství ČR a České poháry jsou ve všech sportovních odvětvích dvě odlišné soutěže. Závody Českého poháru v in-line bruslení nejsou ani rozebrány, ani zabrány. Byly přiděleny pořadateli seriálu LIL Tour na základě již pětiletého kontraktu, který je výhodný pro ČSKB, ale především pro in-line bruslaře v Česku, protože jim nabízí kvalitní dlouhodobou a oficiální soutěž, která zde nebyla.
Kdy proběhl výběr pořadatele Českého poháru a zda vůbec proběhl, to se prý podle autora nikdy nedozvíme. In-line bruslaři v této zemi ale vědí, že kontrakt byl podepsán v roce 2006 (rok po absolvování prvního a velmi úspěšného ročníku LIL Tour) a oficiální Český pohár vzniknul na základě vzájemné spolupráce ČSKB a LIL Teamu. Nikdo jiný o pořádání ČP v té době zájem neměl a ani nebyl schopný zajistit sofistikovanou organizační podobu poháru, proto výběr žádný být nemohl.
Autor nechápe, že se závodí „v souladu s pravidly Českého poháru a seriálu LIL a v duchu mezinárodních pravidel pro in-line závody FIRS“. A ptá se, jak se řeší rozpory mezi pravidly LIL a ČSKB. Rozpory se řešit nemohou, neexistují! Autoru uniklo, že jeden ze závodů seriálu LIL Tour se podařilo povýšit na statut Světového poháru a i ostatní závody seriálu jezdí zahraniční jezdci, tudíž je nutné ctít pravidla FIRS. Autorova úvaha o možném zvýhodnění Nováků ze strany LIL je pak trapná hloupost.
Autora v závěru rozhořčuje fakt, že „očekávaný kalendář závodů asi nebude k mání dříve, než funkcionáři LIL dojednají všechny závody“. Ano, nebude, ale proč ten údiv? Autor asi přehlédl, že se v zemi konaly komunální volby a na radnicích většiny měst se v posledních týdnech vyměnili primátoři i jejich náměstci, tedy lidé, s nimiž je nutné nyní jednat. Netuším, jaké má zkušenosti autor kritického článku s pořádáním závodů, ale bez jednání s představiteli radnic neuskutečníte ani oficiální turnaj v cvrnkání kuliček, natož pak masovou akci s celodenním záborem veřejného prostoru a komunikací. Čekat, až se vše dojedná, je nezbytné, nastřílet předběžné termíny a ty zveřejnit bez souhlasu radnic, by bylo velice neseriózní. LIL Team seriózní je.
V článku jsem našel jedinou větu, s níž lze souhlasit – že vše se in-lineři dozvědí na nových webových stránkách LIL Tour. Jedna logická věta v celém článku, to je dost málo. Z hlediska faktů, použiji-li část titulku kritického článku, k smíchu je spíše autor. Ten v závěru použil dramatické zvolání: Co se tedy změnilo?!
Od počátku spolupráce ČSKB a LIL Tour se toho změnilo v in-line bruslení opravdu hodně: Česko má Český pohár, mistrovské závody, několik seriálů, vznikly spousty sportovních klubů, které se věnují dětem a mládeži, zvýšila se kvalita závodů i závodníků, Ostrava je součástí Světového poháru, řada závodů je v televizi, o in-line bruslení se píše v mediích. To tady dříve nebylo. Je to málo změn?
Konstruktivní kritika je na místě, ale článek Soutěžní řád ČSKB pro 1/2maraton je k smíchu je bulvárním, zlým a hloupým kopancem. Nenechme si podobnými kopanci otravovat prostředí, které ze sportovní periferie míří mezi respektovaná sportovní odvětví. Zažili jsme to v triatlonu, kde podobné okopávání kotníků úspěšných ze strany závistivců vyústilo ve svazový puč, který na dlouhé roky srazil bohatý a úspěšný sport do finanční, organizátorské, sportovní i mediální bídy, z níž vyčnívala a vyčnívá jen hrstka úspěšných jednotlivců, kteří nejsou závislí na svazových penězích. Není hlupákem ten, kdo chybuje, ale ten, kdo chyby opakuje.

Martin Plecitý
LifeInLine Team