Valná hromada ČSKB

Za necelý týden – v úterý 21.2. by se měla konat Valná hromada Českého svazu kolečkového bruslení. Jde o důležitý krok na cestě ke zlepšení fungování našeho sportu. Vzhledem k tomu, že dlouhých 5 let jsme neměli možnost se na podobné akci sejít (VH nebyla Svazem organizována), je na zástupcích všech oddílů, které mají zájem o rozvoj kolečkového bruslení, se této mimořádné VH zúčastnit.

Konání této VH vyšlo z jednání celostátní konference o kolečkovém bruslení, která se konala v Brně 14. ledna 2012. Pro připomenutí je zde zápis zveřejněný na stránkách speedskating.cz.

 

Další odkazy k tématu: 1, 2,

Valná hromada ČSKB

Hlasování o termínu valné hromady bylo ukončeno, většinou byl zvolen termín úterý 21. února 2012. Definitivní potvrzení termínu je nyní na předsedovi ČSKB Petru Novákovi.

VH se pravděpodobně bude konat v Praze, čas a místo bude upřesněno. Bližší informace na stránkách speedskating.cz

Celostátní inline konference z pohledu účastníka

V příloze předkládáme přímý přepis písemného osobního  záznamu (L. Krupková, D. Krupka) veřejné celostátní inline konference, která se konala 14.1. 2011 v Brně- Líšni.

Konference trvala od 11:00 do cca 18:00 s pauzou na oběd a krátkými přestávkami). Jistě zde není vše, chybí část dotazů z pléna. Proto prosím, kdo si poznámky také dělal, nechť je zašle (mail je v kontaktech) a tento neúplný záznam doplní. Jde jen o přímé zápisky z místa konání, občas vynechány některé pasáže – buď jsem nestíhala, nebo jsem se příliš zaposlouchala.. Bohužel nebyl pořízen audiozáznam, tedy tyto zápisky mají sloužit k tomu, aby to, co bylo na konferenci řečeno, nezapadlo v zapomnění.

Nečiním si jakýkoli nárok na doslovný zápis. Také je možné, že tam najdete někdo nějakou chybu ve jménech diskutujících – za to se předem omlouvám. Diskuse byla často bouřlivá – jednotlivé příspěvky šly velmi rychle za sebou. Některé body programu splývaly s jinými, v zápisu jsem dodatečně nijak neupravovala. Vzhledem k tomu, že se řada lidí ptá, co jsme v Brně vlastně dělali, tak proto jsem poskytla svůj vlastní písemný záznam. Mnohé v něm chybí – zvlášť pompřestávce na oběd. V záznamu ponechávám i své poznámky – leckdy jen popisují atmosféru. Jde však o autentický záznam, vše mám ručně zapsáno k doložení.

Prezenční listina byla poslána, je pravděpodobně na předsedncitvu ČSKB.

Ludmila Krupková

Celostátní inline konference zápis Krupkova

Celostátní inline konference proběhla

V Brně -Líšni se v sobotu 14. 1. 2011 uskutečnila dlouho plánovaná konference, jejíž cílem mělo být seznámení se se skutečným stavem současného vedení inline rychlobruslařského sportu, cílem mělo být i nastinění dalšího vývoje, zejména rekonstrukce vedení ČSKB, cílem jistě mělo být i seznámení se na veřejnosti s představami těch, kteří si změny na současném vedení ČSKB vyžádali, i těch, kteří v současnosti tento sport v ČR svou organizací zaštiťují.

V Brně se sešlo celkem dost lidí – nevím kolik, neb nikdo počet účastníků na místě nezveřejnil. Právě počet účastníků – odhaduji cca 60 –  byla potěšující věc. Je vidět,  že kolečkové bruslení již není sportem dvou nebo tří oddílů, ale že se rozvíjí napříč celou republikou.

Sešel se i téměř celý výbor, tedy předsednictvo ČSKB, kromě předsedy Petra Nováka, který byl tou dobou na Olympiádě mládeže v Innsbrucku jako trenér dvou zástupců českých ledových rychlobruslařů. Setkání s předsednictvem bylo vlastně první seznámení se s jeho členy – do 14.1. jsme totiž kromě předsedy a sekretáře o nikom nevěděli (nebyli ani přes několikeré žádosti z předchozích let dříve zveřejněni). I to se dá tedy hodnotit jako malý krůček vpřed.

Několik dalších podobných překvapení pak na účastníky čekalo ještě v rámci celé, přes 6 hodin trvající konference. Počkejme si však na zápis z akce, který na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Co se na konferenci dohodlo? Výsledkem je dohodnutý termín Valné hromady – zatím se dvěma nebo třemi alternativami, nicméně všechny tyto alternativy spadají do období týdne od 18. do 25. února. Konečný termín by měl dle dohody z Brna být jasný na základě veřejného, otevřeného hlasování, které ČSKB zveřejní již ve středu 18. ledna, tedy za dva dny.

Dalším, věc posunujícím výsledkem je i ustanovení skupiny lidí, kteří do této VH připraví návrh nových stanov Svazu. V této skupině jsou: Víťa Žalud (inlajn.cz), Jan Hoidekr (Inlajn.cz), Ondřej Brada (místopředseda ČSKB), Martin Plecitý (ředitel seriálu LifeInLine), Petr Bohumský (KSBM Praha), Radek M. Urminský (SK MG Ajur Hradec Králové) a Marcel Nemček (SSC Otrokovice).

Tolik k hmatatelným výsledkům. Pravděpodobně se nedalo od této konference nic víc čekat – šlo především o vzájemné opatrné seznamování se s představami současného vedení s představami lidí, kteří si změny žádají. Jestli to je nebo není málo, se uvidí. Každopádně po minimálně 1,5letém tlaku na vedení o zveřejnění některých z informací, které byly na konferenci předloženy, je to jistě určitý výsledek. Byť ani jedna zde zveřejněná informace (např. přehled hospodaření svazu v letech 2008-2011) nebyla podložena žádnými tištěnými dokumenty. Nesměl být pořízen ani video, ani audiozáznam z této akce, nepříliš otevřeně se tvářily i některé další reakce vedení (pominutí žádosti veřejnosti o hlasování nad některými záležitostmi apod.). Bruslařská veřejnost tedy nyní musí čekat na zápis, který by měl shrnout celé jednání tak, aby všichni, kteří neměli možnost být na místě, se mohli s průběhem jednání seznámit. Následné komentáře na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

 

 

Valná hromada a konference v jednom dni?

S menším zpožděním (vánočním) přetiskujeme text otevřeného mailu adresovaného vedení ČSKB. V něm zástupci oddílu Bruslárna.cz opět shrnují závěry jednání 14 oddílů z 10.12. a znovu vyzývají vedení ČSKB k uspořádání jediné konference spojené rovnou s valnou hromadou.
K uvedenému návrhu se připojil i oddíl KSBM s tím, že navrhuje vzhledem k svátkům posunout termín konce hlasování do 3.1. 2012.
ČSKB sice zareagoval na výzvu z 10.12. zveřejněním oddílů ČSKB s kontakty, ale již nijak nekomentoval třetí část výzvy – právě problematiku uspořádání valné hromady.
Níže otevřený dopis Martina Kuděláska (Bruslárna.cz)

Vážení přátelé a milovníci inline sportu,

 

Dne 20.12. jsme se konečně  dočkali na  oficiálních stránkách ČSKB zveřejnění seznamu

27 klubů, seznamu, který však podle současného vedení ČSKB není seznamem právoplatných členů ČSKB, ale seznamem

stávajících členů a nově registrovaných-čekatelů.

Zásadní rozdíl je v tom, že „registrovaní členové“, i když to zásadně odporuje platným

stanovám ČSKB budou teprve za právoplatné členy přijati na VH ČSKB, která je ovšem termínově v nedohlednu.

 

Na 14.1.2012 je dle stávajícího vedení ČSKB hlasováním klubů svolána a organizována „konference“, zatím na neurčeném místě, a s neznámým programem, ale

co je nejdůležitější „konference“ neudělá z „registrovaných“ členů-čekatelů  skutečné členy s hlasovacím právem.

 

Dne 10.12. proběhla mezi Prahou, Hradcem K a Brnem Skype konference za účasti 14 klubů inline, vetšinou „registrovaných“ – čekatelů, ze které zcela jasně vyplynula

hlavní a zcela zásadní priorita těchto klubů :

–        Přijetí nových členů-klubů do ČSKB

–        Změna stanov ČSKB tak, aby tyto ctily demokratické principy a rozvoj kolečkového bruslení v ČR

–        Volba nových orgánů ČSKB

Toto se podle stávajícího vedení ČSKB může uskutečnit pouze na VH.

 

Z toho tedy jasně vyplývá, že  pro téměř polovinu inline klubů v ČR je prioritní VH ČSKB s výše uvedenými zcela zásadními 3 body a nikoliv pouze konference.

Navíc je organizování více takových hromadných akcí či účast na nich v brzkém sledu za sebou pro celou řadu klubů časově i nákladově (cestování) náročné.

 

Proto Bruslarna .CZ  navrhuje a doporučuje vedení ČSKB za dané situace provést

věřejné emailové demokratické hlasování

s uzavírkou k 31.12.2011 o tom, zda-li se 14-1-2012 má konat již VH ČSKB nebo pouze jen konference ČSKB.

Pevně věříme, že vedení ČSKB v duchu proklamované demokracie svého jednání najde odvahu zveřejnit tento příspěvek na stránkách ČSKB

a toto hlasování  obratem vyhlásit na stránkách ČSKB.

Navrhujeme, aby se všichni vyjadřovali jednoduše a srozumitelně mailem všem 27 klubům , resp. jejich zástupcům, uvedených

ve zveřejněném seznamu z 20.12., zda-li dne 14-1-2012 má být uspořádána VH nebo jen Konference ČSKB.

Pevně věříme, že vedení ČSKB i všech 27 zveřejněných klubů bude výsledek takového demokratického hlasování plně respektovat a v 

případě VH zahájí neprodleně konzultace (stačí emailové) o připomínkách k novým stanovám ČSKB.

 

Z důvodu maximální dostupnosti tohoto návrhu pro všechny žádáme o zveřejnění tohoto příspěvku i na

dalších www stránkách, inlajn.cz, svetkolecek.cz, resp. dalších klubových stránkách.

Tento navrh bude rovněž k vyjádření na Facebooku (zadejte si hledat ČSKB).

Některé nové oddíly ČSKB vyvolávají otazníky

Dne 5.12. 2011 zveřejnil web speedskating.cz další nově přijaté oddíly.

Podívejme se na ně blíže:

oddíly, o nichž víme:

Inlajn.Cz – tento oddíl má snad nejdelší historii v přijímání do ČSKB. Již před dvěma lety měl od pana Paříka potvrzeno, že je členem ČSKB (dopis sekretáře svazu byl myslím zveřejněn i na stránkách inlajn.cz), aby se poté dozvěděl, že nikdy členem nebyl.webové stránky – www.inlajn.cz.

Bruslárna.cz – nově vzniklý oddíl z Brna, v jejich řadách je i letošní mistr ČR Richard Kudělásek. webové stránky tým nemá.  Závodníci týmu jezdí jak silniční, tak i dráhové závody

ISC Praha – jeden z nejstarších týmů-oddílů v ČR – funkčně i věkově. Řadu let hrají závodníci týmu prim především v kategoriích AK, velmi silné družstvo mají v ženské kategorii. Účastní se především delších silničních závodů. webové stránky: http://www.isc.estranky.cz/

KSB Liberec – klub založený již v roce 1996 jako původně ledový (short-track. Po letech minimální činnosti se jeho vedení ujal současný špičkový in-line závodník Jan Pecka. Webové stránky – http://www.ksbliberec.websnadno.cz/KSBLIBEREC.html

oddíly, o nichž toho moc nevíme:

VSK Technika Brno – o činnosti tohoto oddílu na poli inline bruslení se nám ani na přímý telefonický dotaz nepodařilo zjistit nic konkrétního, dozvěděli jsme se, že tento oddíl vede přípravku dětí se zaměřením na bruslení, ledové a hokejové. Na poli inline spolupracuje s komerčními kursy inline v Brně. webové stránky: http://www.vsktechnika.cz/inline.html

Centrum sportů Brno – o tomto inline oddílu se nedozvíme nic ani na internetu. Na dotaz na jméno vyjde buď odkaz na obchod se sportovním zbožím, který však sídlí v Praze, anebo se jedná o skupinu lidí, kteří jsou vedeni pod MV ČR – odkaz na bruslaře zde vedené – http://www.mvcr.cz/clanek/rychlobrusleni.aspx. V tomto případě by šlo však jednoznačně o ledové bruslení

Nedělám si patent na veškeré informace, takže kdo o nejasných oddílech něco víte, tak to sem prosím připište.

Tolik o nově přijatých oddílech. Možná by nyní stálo za to připomenout slova pana Plecitého z jeho otevřeného dopisu k současné nejasné situaci v ČSKB:

cituji:

„Pokud se nemýlím,
tak na svaz v tuto chvíli proudí přihlášky nových oddílů k registraci do svazu. Velmi
doporučuji proces, kdy svaz oddíly registruje, ale jejich přijetí potvrzuje svým prvním bodem
jednání právě až Valná hromada a to proto:
· aby na příslušné Valné hromadě mohly hlasovat a tedy rozhodovat o
dalším dění, mj. si i většinově zvolit NOVÉ vedení
· ale zároveň tento proces (přijmutí až Valnou hromadou) eliminuje riziko,
že si ať už jakékoliv vedení svazu v posledních dnech či týdnech přijme do
svazu loajální „oddíly“ (třeba 20), které dokáží Valnou hromadu zcela
ovládnout – tedy zmanipulovat a svým hlasováním jít na ruku tomu, či
onomu. Rozhodne-li o přijetí až většina na Valné hromadě, toto riziko
eliminujeme
· Ze stejného důvodu doporučuji, aby tuto důvěru od Valné hromady dostaly
pouze ty oddíly, které minimálně po nějakou dobu (jednu sezonu?) vyvíjejí
činnost.
· Rozdíl mezi registrací a přijmutím by měl být ten, že zatímco oddíl
registrovaný, ale zatím nepřijatý VH, může již pobírat případné benefity od
svazu, tak stále nemůže hlasovat na VH.
· Jde o jakousi poslední (většinou pouze formální) pojistku, aby se svaz
nerozšiřoval o případné problematické oddíly (fiktivní, nečinné, apod.)

Celý dopis je ke shlédnutí zde

Jak je vidět, je problém přijímání nových oddílů jedním z klíčových při budoucí reorganizaci ČSKB (je-li ovšem za stávajících podmínek vůbec možná). Jak však vychází ze současných stanov ČSKB (dosud na stránkách speedskating.cz ovšem nezveřejněných), nemá Valná hromada žádnou povinnost nové členy přijímat.

Stanovy jasně hovoří o tom, kdo a jak se může stát členem ČSKB – článek 7.+8

Jaké pravomoci má pak Valná hromada ČSKB, o tom hovoří článek 14. Nikde v tomto článku není uvedeno, že by VH měla schvalovat nové členy. Tudíž podle nynějších Stanov by oddíly uvedené na oficiálních stránkách Svazu již měly mít všechna stejná práva jako ostatní, již dříve přijatí členové ČSKB.

Pan Plecitý doporučuje jiný postup, tedy schválení nových členů až na VH – vše je potřeba diskutovat. Dosud tato povinnost ve Stanovách není. I proto, že dosud Stanovy platí, je potřeba mít na zřeteli, koho ČSKB nyní přijímá.

Na ČSKB nyní leží minimálně ještě dvě přihlášky inline oddílů – SSC Otrokovice a sportovnikurzy.cz. Předpokládáme, že přijetí těchto oddílů do ČSKB nic nebrání, jejich činnost je dlouhodobě jasná a čitelná.