Minikonference inline bruslení objasnila mnohé

V sobotu 10.12. se na třech místech ČR konala tzv. minikonference zájemců o informace kolem současné situace v in-line bruslení.

V Praze, Brně a Hradci Králové se sešli zástupci celkem 14 oddílů (týmů), aby si vzájemně vyjasnili své představy o fungování orgánu, který má řídit činnost in-line bruslařů v ČR. Jednotlivá konferenční „studia“ byla online propojena, a tak mohli všichni rokovat dohromady.

Moderování akce se ujal Víťa Žalud (Inlajn.CZ), který hned na počátku všem přítomným vysvětlil důvod, význam a cíl této akce. Na facebookové stránce konference bylo uváděno:“…. když už jsme si na 10. 12. udělali volno od práce, rodiny a další zábavy, přijde nám líto ten termín nevyužít. Navrhujeme proto uskutečnit setkání, kde bychom si popovídali o tom, co se vlastně děje…. Kdo máte zájem si s námi o současném stavu popovídat a přispět tak k jejímu vyřešení, dejte nám to prosím vědět sem na facebook nebo mailem.“

Na tuto nabídku reagovalo 10 oddílů, nakonec se jich sešlo 14. Do Prahy dorazili i zástupci funkcionářů – sekretář ČSKB pan Pařík (zároveň zde zastupoval BZK Praha) a předseda Českého svazu (ledového) rychlobruslení pan Brada (pravděpodobně i zástupce předsednictva ČSKB). Jejich přítomnost a zejména jejich zapojení se do debaty proudící celou republikou pomohla všem přítomným si udělat jasno v některých zásadních otázkách. Důležité to bylo hlavně pro ty zástupce oddílů, kteří ještě neměli možnost se takto „naživo“ ptát přítomných zástupců ČSKB na otázky, které je zajímají a pálí.

Všichni, kdo setrvali až do konce snad nelitovali času. Podařilo se nám formulovat základní problémy, pojmenovat je, vyjasnit si, kudy by mohla vést cesta k napravení současné neutěšené situace a shodli jsme se i na posloupnosti činností, které jsou potřeba udělat. Velmi důležité bylo i srovnání problémů v jednotlivých klubech, zjištění toho, co každý ke své práci na poli rozvoje in-line potřebuje nejvíce, co mu nejvíc schází.

Několikahodinová debata, jejíž druhá polovina však už probíhala bohužel bez zástupců ČSKB, vyústila ve formulování základních potřeb a požadavků zástupců 13 oddílů ČR na představitele ČSKB tak, aby byl dán jasný směr vedoucí k reformě a demokratizaci ČSKB. Tyto závěry jsme zanesli do závěrečné Výzvy, kterou jsme následně podepsali a zaslali v elektronické podobě představitelům ČSKB.

Jestli si někdo myslel, že půjde o jednoduchou debatu, mýlil se. Ke zdaru minikonference však přispěli všichni přítomní – dokázali s velkým přehledem „rozšifrovat“ problémy zásadní i méně zásadní, a na těch opravdu zásadních se pak shodli.

Zjistili jsme, že zásadním problémem je neexistující registrace oddílů a jejich členů, dále potřeba urychleného započetí procesu změn v ČSKB a v neposlední řadě i neprůhlednost stávající struktury ČSKB.

Vše je formulováno v následující Výzvě – viz přílohy s podpisy.

vyzva_Brno

vyzva_praha

Vyzva_HK